International and Erasmus+ Day

Oddelenie medzinárodných vzťahov pozýva všetkých študentov na International and Erasmus+ Day

25.apríla 2018

vo foyer budovy na Šafárikovom námestí

od 10:00

Sprievodné akcie:

od 09:00 Informačný seminár pre študentov vybraných na mobility Erasmus+ v akademickom roku 2018/2019 v Aule UK

od 12:00 prezentácie organizácii Erasmus Student Network, Workspace Europe, AIESEC, SAIA a OMV o ostatných mobilitných programoch UK

po celé trvanie možnosť hlasovať za najlepšiu fotku vo fotografickej súťaži Erasmus+ študentov tému "Capture your best Erasmus+ moment"