Fakultní koordinátori

LEKÁRSKA FAKULTA

Fakultná koordinátorka:

prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD., prodekanka

Tel.: +421 2 59 37 18 33
e-mail: ingrid.brucknerova(at)fmed.uniba.sk
Fax: +421 2 59 35 75 15
 
Referenti: 
Mgr. Jakub Šikula
Tel.: +421 2 59 35 76 90
e-mail: jakub.sikula(at)fmed.uniba.sk

RNDr. Zuzana Huršanová
Tel.: +421 2 59 35 76 90
e-mail: med_edu(at)fmed.uniba.sk

Adresa: Špitálska 24, 813 72 Bratislava, Slovenská republika 

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka:

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 59 24 43 04
e-mail: livia.trellova(at)flaw.uniba.sk
Fax: +421 2 52 96 61 26

Referentka: 
Ing. Michaela Krescanková, PhD.
Tel.: +421 2 59 24 41 43
e-mail: erasmus(at)flaw.uniba.sk

Adresa: Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava, Slovenská republika

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka:
Mgr. Aneta Világi, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 59 33 93 28
e-mail: aneta.vilagi(at)uniba.sk

Referentka:
Mgr. Mária Kučerová-Gajarská, PhD.
Tel.: +421 2 59 33 93 31
e-mail: rzs(at)fphil.uniba.sk

Adresa: Gondova 2, 818 01 Bratislava, Slovenská republika

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Fakultný koordinátor:
prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., prodekan
Tel.: +421 2 60 29 63 59
e-mail: bielik(at)fns.uniba.sk
Fax: +421 2 65 42 90 64

Referentka:
Bc. Katarína Miličková
Tel.: +421 2 60 29 65 71
e-mail: milickova(at)fns.uniba.sk

Adresa: Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
Mgr. Eva Faithová, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 49 28 72 01
e-mail: faithova(at)fedu.uniba.sk

Referentka:

PhDr. Tamara Sojková
Tel: +421 2 49 28 72 01
e-mail: international(at)fedu.uniba.sk

Adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava, Slovenská republika

FARMACEUTICKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka:
doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 50 11 71 19
e-mail: dubnickova(at)fpharm.uniba.sk

Referentka:
Mgr. Kristína Piatničková, PhD.
Tel.: +421 2 50 11 71 32
e-mail: erasmus(at)fpharm.uniba.sk

Adresa: Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, Slovenská republika

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

Fakultný koordinátor:
Mgr. Milan Sedliak, PhD., prodekan
Tel.: +421 2 20 66 99 02
e-mail: milan.sedliak(at)fsport.uniba.sk
Fax: +421 2 20 66 99 52

Referentka:
Mgr. Marcela Rychtáriková
Tel.: +421 2 20 66 99 02
e-mail: erasmus(at)fsport.uniba.sk

Adresa: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava, Slovenská republika

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA

Fakultná koordinátorka:
prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.
Tel.: +421 43 41 31 425
e-mail: erika.halasova(at)jfmed.uniba.sk
Fax: +421 43 26 33 300

Referentka:
Bc. Ivana Bednáriková
Tel.: +421 43 26 33 117
e-mail: ivana.bednarikova(at)jfmed.uniba.sk

Adresa: Referát zahraničných vzťahov, Malá hora 4A, 036 01 Martin, Slovenská republika

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

Fakultný koordinátor:
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., prodekan
Tel.: +421 2 602 95 610
e-mail: juraj.toth(at)fmph.uniba.sk

Referent:
Mgr. Patrik Kmetek
Tel.: +421 2 602 95 212
e-mail: kmetek(at)fmph.uniba.sk

Adresa: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, Slovenská republika

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka:
prof. Dr. phil. Emília Hrabovec
Tel.: +421 2 32 77 71 23
e-mail: emilia.hrabovecfrcth.uniba.sk

Referentka: 
Mgr. Romana Farská
Tel.: +421 2 32 77 71 05
e-mail: romana.farska(at)frcth.uniba.sk

Adresa: Kapitulská 26, 814 58 Bratislava, Slovenská republika

EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

Fakultný koordinátor:
Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol., prodekan
Tel.: +421 2 67 28 82 54
e-mail: maros.nicak(at)fevth.uniba.sk
Fax: +421 2 67 28 82 55

Referentka:
Mgr. Jana Mokošová
Tel.: +421 2 67 28 81 59
e-mail: mokosova(at)fevth.uniba.sk

Adresa: Bartókova 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

FAKULTA MANAGEMENTU

Fakultná koordinátorka: 
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy
e-mail.: lucia.vilcekovafm.uniba.sk

Referentky:
Mgr. Natália Gahérová
e-mail: natalia.gaherova(at)fm.uniba.sk
Tel.: +421 2 50 11 74 93

Mgr. Erika Černeková
e-mail: erika.cernekova(at)fm.uniba.sk
Tel.: +421 2 50 11 74 38

Adresa: Odbojárov 10, P.O.Box 95, 820 05 Bratislava, Slovenská republika

FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED

Fakultný koordinátor:
Mgr. Peter Broniš, PhD., prodekan
Tel.: +421 2 20 66 98 39
e-mail: peter.bronis(at)fses.uniba.sk
Fax: +421 2 55 42 36 02
 
Referentka:
Bc. Simona Šintalová
e-mail: simona.sintalova(at)fses.uniba.sk

Tel.: +421 2 20 66 98 69
 
Adresa: Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, Slovenská republika