Dodatočná výzva

Dodatočná výzva na mobilitu stáž

Referát pre európske programy a Erasmus+ vyhlasuje dodatočnú výzvu na stážové pobyty cez program Erasmus+ v akademickom roku 2018/2019.

Podmienky dodatočnej výzvy:

  • NEPLATÍ pre študentov prvého ročníka na bakalárskom stupni
  • prihlásiť sa môžu aj študenti externej formy štúdia
  • prihlasovanie na mobilitu stáž prostredníctvom vyplnenej prihlášky (viď fakultný web) odovzdanej na fakulte do 30.04.2019
  • ostatné podmienky nájdete na webe: STÁŽ alebo u svojho fakultného referenta