Dodatočná výzva

Dodatočná výzva na mobilitu štúdium a stáž

Referát pre európske programy a Erasmus+ vyhlasuje dodatočnú výzvu na študijné a stážové pobyty cez program Erasmus+ v akademickom roku 2018/2019.

Podmienky dodatočnej výzvy:

  • NEPLATÍ pre študentov prvého ročníka na bakalárskom stupni
  • výzva na štúdium platí iba na letný semester 2018/2019
  • prihlasovanie na mobilitu štúdium prostredníctvom softvéru Mobility Online od 03.09.2018 do 12.10.2018
  • dokumenty k výberovému konaniu nahrať do softvéru do 14.10.2018
  • prihlasovanie na mobilitu stáž prostredníctvom vyplnenej prihlášky (viď fakultný web) odovzdanej na fakulte
  • ostatné podmienky nájdete na webe: ŠTÚDIUM & STÁŽ alebo u svojho fakultného referenta