Výzvy na otvorené pozície

 

DRUHÉ KOLO ENLIVE

Od 8. novembra do 17. decembra 2021 prebehne online projekt virtuálnej výmeny ENLIVE, ktorý organizuje Espace Langues, Univerzita v Bordeaux, v spolupráci so ZESS, Univerzitou Georga Augusta v Göttingene.

Účastníci pod vedením facilitátorov majú možnosť zúčastniť sa týždenných synchrónnych diskusií v angličtine a budovať tak svoje siete kontaktov.

Študenti budú mať možnosť diskutovať o aktuálnych sociálnych problémoch a pracovať na kampani pre sociálne médiá. Môžu si vybrať z viacerých tém, ako napríklad rod, vzdelávanie, zdravotné znevýhodnenie alebo popieranie vedy a anti-vedecké hnutia.

Registrácia


ENLIGHT EQUITY WINTER SCHOOL

O rovnakom zaobchádzaní sa často diskutuje v kontexte menšín alebo „zraniteľných skupín“. Rovnaké zaobchádzanie však nie vždy zaručuje rovnosť alebo spravodlivosť. Ako vytvoriť organizáciu, ktorá podporuje ľudské práva, spravodlivosť a rovnosť v každej fáze? Na tieto otázky sa zameriava interaktívna online päťdňová zimná škola “Equity and Equality”.

Zimná škola sa bude konať 14. - 19. novembra 2021. Organizuje ju Univerzita v Tartu a je určená najmä pre študentov magisterského a doktorandského štúdia z rôznych oblastí napr. sociológie, medicíny, vzdelávania, religionistiky, filozofie a humánnej geografie. Môžete sa prihlásiť do 10. októbra 2021.

Viac informácií nájdete na webe ENLIGHT.


Štipendiá na letnú školu Univerzity v Tartu pre študentov z partnerských ENLIGHT univerzít

Univerzita v Tartu ponúka štipendiá na Medzinárodnú letnú univerzitu 2021 na tému: Educational Change in Times of Rapid Technological Innovation .

Kurz je určený pre študentov (a zamestnancov zapojených do vzdelávania učiteľov) z partnerských ENLIGHT univerzít a uskutoční sa online v novembri 2021. Štipendium pokrýva účastnícky poplatok.

Viac informácií