Výzvy na otvorené pozície

 

 

 

Centrum pre výskum detí a rodiny UNESCO, 10. bienále medzinárodnej konferencie 9. – 10. júna 2022

NUI Galway usporadúva 10. bienále medzinárodnej konferencie UNESCO Child and Family Research Center 9. – 10. júna 2022

Registrácia spustená

Súčasná generácia mládeže dospieva v období bezprecedentných globálnych zmien v dôsledku turbulentného obdobia Covid-19, technologického rozvoja, migrácie a globalizácie. Na tejto konferencii sa chceme zamyslieť nad trendmi, výzvami a možnosťami pre súčasné a budúce skúsenosti mladých ľudí. Našou hlavnou otázkou je, ako môže politika a prax posilniť začlenenie mladých do spoločnosti a ich rozvoj v rýchlo sa meniacom svete. Konferencia bude čerpať z medzinárodných a národných expertíz a výskumov. Aktuálne témy, ktorým sa budú venovať hlavné prezentácie a paralelné zasadnutia, budú zahŕňať duševné zdravie a pohodu, vzťahy a spolupatričnosť, participáciu a aktivizmus mládeže, technológiu, rozmanitosť, začlenenie a prácu s mládežou.

Prihlásiť sa na konferenciu môžete tu.