Výzvy na otvorené pozície

ENLIGHT EQUITY WINTER SCHOOL

O rovnakom zaobchádzaní sa často diskutuje v kontexte menšín alebo „zraniteľných skupín“. Rovnaké zaobchádzanie však nie vždy zaručuje rovnosť alebo spravodlivosť. Ako vytvoriť organizáciu, ktorá podporuje ľudské práva, spravodlivosť a rovnosť v každej fáze? Na tieto otázky sa zameriava interaktívna online päťdňová zimná škola “Equity and Equality”.

Zimná škola sa bude konať 14. - 19. novembra 2021. Organizuje ju Univerzita v Tartu a je určená najmä pre študentov magisterského a doktorandského štúdia z rôznych oblastí napr. sociológie, medicíny, vzdelávania, religionistiky, filozofie a humánnej geografie. Môžete sa prihlásiť do 10. októbra 2021.

Viac informácií nájdete na webe ENLIGHT.