Online kurzy a podujatia

ENLIGHT online prednášky

ENLIGHT prednášky prinášajú priestor na online diskusiu medzi odborníkmi z aliancie ENLIGHT a širokou verejnosťou. 

Prednášky sú zamerané na 5 hlavných oblastí záujmu:

• zdravie a pohoda,

• digitálna revolúcia a vplyv digitalizácie,

• klimatická zmena,

• energetika a obehové hospodárstvo,

• rovnosť. 

Všetky online prednášky nájdete na ENLIGHT youtube kanáli. 

ENLIGHT koncert „Štyri ročné obdobia počas klimatickej zmeny“

Pozývame Vás na online premiéru novej skladby „Štyri ročné obdobia počas klimatickej zmeny“, ktorá sa bude konať 9. septembra 2022 o 19:30.

Profesor Mark Barden spolu so svojimi študentmi (Carlo Tosato, Zara Ali a Daniel Kalantari) reinterpretovali svetoznáme dielo Antonia Vivaldiho „Štyri ročné obdobia“. Inšpiroval ich aktuálny stav klímy a viditeľné dôsledky klimatických zmien na flóru a faunu. Umelecké vystúpenie doplnia vedeckými poznatkami profesor bioklimatológie Alexander Knohl a výskumníci z aliancie ENLIGHT.

V spolupráci s Göttingenským barokovým orchestrom bude mať nová skladba „Die Vier Jahreszeiten im (Klima)Wandel / Štyri ročné obdobia počas klimatickej zmeny" premiéru v koncertnej sále Univerzity v Göttingene. Medzi štyrmi koncertnými časťami profesor Knohl a jeho kolegovia vysvetlia vplyv klimatických zmien na ročné obdobia. Profesor Barden a jeho kompozičný tím vysvetlia, ako pri vývoji novej skladby zohľadňovali vedecké poznatky o klimatických zmenách.

Viac informácií nájdete na webe: https://www.uni-goettingen.de/en/652583.html 

Sustainable Development, Trade and Environmental Economics

ilustračný obrázok - študenti diskutujú pred budovou univerzity

Udržateľný rozvoj, obchod a environmentálna ekonomika

Online seminár je zameraný na skúmanie súvislosti medzi environmentálnou ekonomikou a udržateľným rozvojom. Jedným z hlavných globálnych environmentálnych problémov je zmena klímy a na a seminári ju účastníci budú skúmať z ekonomického hľadiska.

Obsah kurzu

Kurz bude pozostávať z 3 blokov:

- Životné prostredie a rozvoj

- Životné prostredie a obchod

- Enviromentálna politika a regulácia

Program jednotlivých blokov nájdete na:

→ https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/94-sustainable-development-trade-and-environmental-economics

https://www.uni-goettingen.de/en/teaching/610340.html

Výstupy kurzu

V poslednom čase sa čoraz viac hovorí o svetových environmentálnych problémoch, napríklad o globálnom otepľovaní. Keďže väčšina z týchto problémov presahuje hranice jednotlivých štátov, účinne ich možno riešiť len prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Počas kurzu budú študenti a vyučujúci diskutovať o využití obchodnej politiky ako nástroja na dosiahnutie výrazného zníženia emisií CO2 a tiež o tom, či je možné prostredníctvom obchodnej politiky podporovať spoluprácu v oblasti životného prostredia. Súčasťou seminára budú aj diskusie o prebiehajúcich svetových rokovaniach, ktoré sa týkajú zmeny klímy a životného prostredia.

Hodnotenie

Esej a ústna prezentácia

Prednášajúci

Inmaculada Martínez-Zarzoso

Praktické informácie

Oblasť záujmu: klimatická zmena, energetika a obehové hospodárstvo, občianska angažovanosť
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Göttingene
Formát: online
Termín: 28.10.2022 (14h-15h)           
            Prezentácie a diskusia: 2.2.2023 + 3.2.2023 (8h-17h)
Kto sa môže prihlásiť: študenti ekonómie a práva 
Kritériá výberu: záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-mailu (imartingwdg.de) do 27.10.2022. Vybraní budú uchádzači, ktorí sa prihlásia prví.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Uzávierka prihlášok: 27.10.2022
Kredity: 6
Financovanie: uchádzač je povinný uhradiť registračný poplatok vo výške 75€.

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/94-sustainable-development-trade-and-environmental-economics

For information in English visit: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/94-sustainable-development-trade-and-environmental-economics

Hľadanie nového internacionalizmu (Prihlasovanie ukončené)

propagačný plagát ku kurzu v anglickom jazyku

Medzinárodný seminár pre absolventov

HĽADANIE NOVÉHO INTERNACIONALIZMU

Východiská, koncepcie, myšlienky

Svet sa nachádza v čoraz väčšej neistote. Globálne napätie narastá, demokracia upadá,  hrozí  nebezpečná expanzia zo strany Ruska, nacionalistické vášne, následky pandémie, klimatická hrozba,  migrácia a  návrat Talibanu – toto všetko zvyšuje globálne napätie.

Cieľom trojdňového podujatia pre absolventov je preskúmať povahu internacionalizmu. Aký mal význam? Aký by mal mať význam? Čo môžeme spraviť pre to, aby sme podporili nové formy zodpovedného a spoločného globálneho vedenia, zdieľanie zdrojov, rovnocennejšiu životnú úroveň, efektívne multiterálne inštitúcie?

Súčasťou workshopu budú prednášky, panelové diskusie, pracovné skupiny a prezentácie absolventov, do ktorých sa zapoja akademici, odborníci a ľudia, ktorí pôsobia v oblasti diplomacie a medzinárodných vzťahov.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Termín: 12.-15. september 2022
Hosťujúca inštitúcia: Nadácia Adama von Trotta, Bebra-Imshausen, Nemecko
Formát: prezenčne
Kto sa môže prihlásiť: absolventi magisterského a doktorandského stupňa štúdia
Podmienky prihlásenia: ako prihláška slúži životopis (max. 2 strany), krátky motivačný list, diplom (dokumenty je potrebné zaslať v anglickom jazyku na e-mailovú adresu: trott@uni-goettingen.de)
Uzávierka prihlášok: 10. máj 2022
Kontakt: trott@uni-goettingen.de
Financovanie: miestne náklady budú financované organizátorom
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2