Online kurzy a podujatia

Pripojte sa k online kurzu a konferencii ENLIGHT

Riadenie adaptácie na zmenu klímy

Online kurz

Klimatická kríza je zrejme najväčšou výzvou 21. storočia. Climate Adaptation Week (Týždeň adaptácie na zmenu klímy), ktorý prebehol 19. až 25. januára 2021 v Groningene sa zaoberal práve možnosťami prispôsobenia sa následkom tejto krízy.

Počas týždňa adaptácie na zmenu klímy zahájili online kurz pre študentov a odborníkov, ktorých zaujíma téma environmentalistky. Kurz je zameraný na dve základné otázky: Ako prostredníctvom cestovného ruchu a adaptácie na zmenu podnebia pretvoriť naše okolie na prekvitajúcu krajinu a prosperujúce mestá? Ako krajina ovplyvňuje našu identitu a spoločnosť?

Ak vás zaujíma téma, prihláste sa na online kurz zadarmo.

Viac informácií o kurze.

 

Dopad digitalizácie na internacionalizáciu

Online konferencia

Súčasná pandémia je tvrdou skúškou pre medzinárodnú spoluprácu, ale zároveň urýchľuje digitalizáciu v rôznych častiach nášho pracovného aj súkromného života. Oba aspekty majú pre vedu a vysokoškolské vzdelávanie význam. Možno ich využiť ako príležitosť na vytvorenie nových udržateľných prístupov, ktoré pomocou digitalizácie zlepšia internacionalizáciu na univerzitách.

Práve preto sa v dňoch 23. až 24. marca 2021 bude na univerzitách v Göttingene a v Tartu s podporou partnerov ENLIGHT konať virtuálna konferencia na tému - Dopad digitalizácie na internacionalizáciu: výzvy a príležitosti pre budúcnosť univerzít. V programe vystúpi aj prorektor UK pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer.

Ak vás zaujala téma, prihláste sa na online konferenciu zadarmo.

Viac informácií o konferencii.

 

Inkluzívna konferencia o výučbe a učení

Online konferencia

Írska národná univerzita Galway v spolupráci so svojím projektovým tímom pre inkluzívne vzdelávanie organizuje 7. a 8. apríla 2021 virtuálne Sympózium o inkluzívnom vzdelávaní.

Cieľom tohto dvojdňového sympózia je zvýšiť povedomie o otázkach rovnosti, rozmanitosti a inklúzie vo vysokoškolskom vzdelávaní a podporiť význam hlasu študentov. Podujatie tiež predstaví a umožní zdieľanie inkluzívnych pedagogík, postupov a prístupov.

Ak vás zaujala téma, prihláste sa na online konferenciu zadarmo.

Viac informácií o konferencii.

 

Inovačné hry

Letný online kurz

Na letnom kurze „Innovation Game“, ktorý predstaví Univerzita v Uppsale a EIT Health, budú študenti riešiť skutočné zdravotné problémy a spoja ich s reálnym dizajnom hier - uplatnia herné princípy, ktorých cieľom je viac, než zábava.

Cieľom kurzu Innovation Game je pochopiť, ako takéto inovatívne riešenie dokáže podporiť zmeny a zlepšenie správania, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania. Kurz je zameraný na využitie inovatívnych procesov a inovatívneho myslenia ako nástrojov na riešenie problémov v interdisciplinárnych tímoch

Ak vás zaujala téma, prihláste sa na online konferenciu zadarmo.

Viac informácií o kurze.

 

Poruchy a intervencie. Súčasná prax v oblasti výskumu rodu

Letná škola zameraná na rodové štúdiá

Od 27. augusta do 24. septembra organizuje holandská Univerzita v Groningene online letnú školu zameranú na rodové štúdie. Táto letná škola je predovšetkým o súvislostiach, o tom, ako rodové štúdie chápu a môžu reformovať vzťahy na pozadí série kríz - zdravotných, ekologických, humanitárnych či kultúrnych. Prihlásiť sa môžete do 10. mája.

Viac informácií o kurze