Online kurzy a podujatia

Pripojte sa k online kurzom a konferenciám ENLIGHT

 

Workshop „Stratégie proti rasizmu ako prierezový problém pre európske univerzity“

Oddelenie pre rovnosť príležitostí a diverzitu Univerzity v Göttingene  organizuje 25. októbra prednášku s názvom „Rasizmus na európskych univerzitách – pôvod, kontinuita a prejavy.“

Prednáška sa uskutoční cez Zoom od 7.30 do 9.00 hod. a je prístupná pre všetkých záujemcov po registrácii .

Zároveň sa v dňoch 3. a 10. novembra uskutočnia dva workshopy na tému  „Stratégie proti rasizmu ako prierezový problém pre európske univerzity. Workshop je určený pre zamestnancov ENLIGHT univerzít (pedagógov, výskumníkov, manažment). Workshop prebehne cez Zoom, je potrebné sa registrovať.

Viac informácií nájdete na webe ENLIGHT.

 

 

WEBINÁRE ENLIGHT

Discussing diversity, inclusion and racism

Každý mesiac vás jedna z ENLIGHT univerzít pozýva na diskusiu a prednášky na tému rôznorodosti, inklúzie a rasizmu.

Séria webinárov poskytne interaktívnu platformu na diskusiu a výmenu osvedčených postupov a rozvoj iniciatív, ktoré podporujú rozmanitosť a globálne občianstvo. Diskusie sú otvorené pre zamestnancov a študentov všetkých ENLIGHT partnerov a ich miestne komunity.

Rôznorodosť je dnes realitou v celej Európe a vyvoláva diskusie o jej význame a vplyvoch na spoločnosť. Pomerne novým fenoménom je skutočnosť, že univerzity ako inštitúcie musia brať do úvahy, ako rozmanitosť mení naše chápanie globalizácie, migrácie, pohlavia, rasy a identity. Koncepty a hnutia ako dekolonizácia, Black Lives Matter a systémový rasizmus zvýrazňujú vnútorné mocenské pohyby.

Univerzity ako znalostné inštitúcie, ktoré sa zaviazali k rovnosti, majú vedúcu úlohu pri posilňovaní a podpore našich zamestnancov a študentov, aby sa zapojili do kritických diskusií o koncepciách, ktoré sú výzvou pre doterajšie myslenie. Rovnako univerzity dnes stelesňujú rozmanitosť svojimi komunitami študentov a zamestnancov z rôznych identít, dejín a geografických oblastí. Výzva, ako zabezpečiť rešpekt, začlenenie a bezpečnosť všetkých členov tejto rozmanitej komunity, naliehavou prioritou dneška. Záväzok k rovnosti, rozmanitosti a začleneniu je nutné zmeniť na konkrétne opatrenia.

Program webinárov

 

Náš partner projektu ENLIGHT - univerzita v Göttingene - pozýva študentov univerzity Komenského na tieto virtuálne semináre:

Online seminár Manažment dodávateľského reťazca

Seminár sa zameriava na témy v oblasti digitalizácie a podpory rozhodovania v potravinových dodávateľských reťazcoch pomocou rôznych simulačných modelov. Cieľom je nezávislé, na výskum orientované a reflektované vedecké spracovanie témy simulácie ako nástroja na podporu rozhodovania logistiky v potravinárskom sektore.

Registrácia je možná do 15. novembra

Termíny kurzov: 15. novembra; 20. december 2021

6 ECTS (kredity budú zapísane za absolvovaný seminár ENLIGHT v dodatku ku diplomu)

Viac informácií o seminári

 

Trvalo udržateľný rozvoj, obchod a environmentálna ekonomika

Globálne environmentálne problémy, ako napríklad globálne otepľovanie, si v poslednom čase získavajú veľkú publicitu. Pretože väčšina z nich má cezhraničný charakter, je možné ich účinne riešiť iba prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Budeme diskutovať o použití obchodnej politiky ako nástroja na dosiahnutie výrazného zníženia emisií uhlíka a tiež o tom, či je možné obchodné politiky účinne využívať ako na presadzovanie na podporu spolupráce v oblasti životného prostredia. Okrem toho budeme diskutovať o prebiehajúcich rokovaniach o zmene klímy a životného prostredia, ktoré budú v budúcich kolách rokovaní, podobne ako v prípade obchodu, zahŕňať narastajúci rozsah otázok o životnom prostredí.

Registrácia je možná do piatku 29. októbra 2021

Termíny kurzov: 4.-5. februára 2022

6 ECTS (kredity budú zapísane za absolvovaný seminár ENLIGHT v dodatku ku diplomu)

Viac informácií o seminári