Online kurzy a podujatia

Pripojte sa k online kurzu a konferencii ENLIGHT

Riadenie adaptácie na zmenu klímy

Online kurz

Klimatická kríza je zrejme najväčšou výzvou 21. storočia. Climate Adaptation Week (Týždeň adaptácie na zmenu klímy), ktorý prebehol 19. až 25. januára 2021 v Groningene sa zaoberal práve možnosťami prispôsobenia sa následkom tejto krízy.

Počas týždňa adaptácie na zmenu klímy zahájili online kurz pre študentov a odborníkov, ktorých zaujíma téma environmentalistky. Kurz je zameraný na dve základné otázky: Ako prostredníctvom cestovného ruchu a adaptácie na zmenu podnebia pretvoriť naše okolie na prekvitajúcu krajinu a prosperujúce mestá? Ako krajina ovplyvňuje našu identitu a spoločnosť?

Ak vás zaujíma téma, prihláste sa na online kurz zadarmo.

Viac informácií o kurze.

 

Dopad digitalizácie na internacionalizáciu

Online konferencia

Súčasná pandémia je tvrdou skúškou pre medzinárodnú spoluprácu, ale zároveň urýchľuje digitalizáciu v rôznych častiach nášho pracovného aj súkromného života. Oba aspekty majú pre vedu a vysokoškolské vzdelávanie význam. Možno ich využiť ako príležitosť na vytvorenie nových udržateľných prístupov, ktoré pomocou digitalizácie zlepšia internacionalizáciu na univerzitách.

Práve preto sa v dňoch 23. až 24. marca 2021 bude na univerzitách v Göttingene a v Tartu s podporou partnerov ENLIGHT konať virtuálna konferencia na tému - Dopad digitalizácie na internacionalizáciu: výzvy a príležitosti pre budúcnosť univerzít.

Ak vás zaujala téma, prihláste sa na online konferenciu zadarmo.

Viac informácií o konferencii.