Letné a zimné školy

Zimná a letná školy v LS 2023/2024 - výzva otvorená

Chceš v akademickom roku 2023/2024 zažiť ENLIGHT na vlastnej koži? Neváhaj a prihlás sa zimnú alebo letnú školu!

Obe školy sú súčasťou tzv. Blended Intensive Programme = BIP → časť školy prebieha online a časť prezenčne na hosťujúcej univerzite.

Pre viac informácií klikni na názov školy. 

 Fake News Winter School

• vhodná pre študentstvo všetkých študijných odborov 
• hosťujúca univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave 
• termín kurzu: 1.-16.2.2024, fyzická mobilita: 12.-16.2.2024
• počet kreditov: 5
• úroveň: Bakalársky stupeň štúdia, Magisterský stupeň štúdia

ENLIGHT Equity and Sustainability Transitions, Summer School

• vhodná pre študentstvo humanitných odborov, vedecko-technických odborov, ekonómie a práva
• hosťujúca univerzita: Univerzita v Galway
• termín kurzu: 9.-24.5.2023, fyzická mobilita: 20.-24.5.2023
• počet kreditov: 5
• úroveň: Magisterský stupeň štúdia, doktorandský stupeň štúdia

Ako sa môžeš prihlásiť?

Stačí ak zašleš svoj motivačný list (max. 1 normostrana) a životopis (nezabudni uviesť svoju fakultu a odbor, ktorý študuješ) v anglickom jazyku do 15.11.2023 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): sara.smidovauniba.skenlightuniba.sk. Ako predmet správy napíš kurz, o ktorý máš záujem. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uvedieš v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.

UPOZORNENIE:

1. Prihlásiť sa môžeš maximálne na 2 školy. Na každý kurz je potrebné zaslať prispôsobený motivačný list a životopis. Do textu e-mailu nám napíš, ktorý kurz je pre teba na prvom mieste, a ktorý na druhom

2. Poriadne si prečítaj PRACTICAL DETAILS, aby si vedel/-la, či je školy určená pre tvoj stupeň štúdia (stupeň počas konania školy). 

3. Odporúčame, aby si prediskutoval so svojou fakultnou Erasmus+ koordinátorkou/ koordinátorom možnosti uznania kurzu (najmä kreditov) na fakulte. 

Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2

Uzávierka prihlášok: 15.11.2023

Financovanie: Erasmus+ krátkodobá mobilita (79€/deň).
                       Virtuálne (online) mobility a kurzy, ktorých prezenčná časť sa koná na Univerzite Komenského nie sú financované.

Kompletnú ponuku škôl, ENLIGHT kurzov a viac informácií o jednotlivých kurzoch nájdeš na: https://enlight-eu.org/index.php/students/courses

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na enlightuniba.sk