Kurzy a podujatia pre zamestnancov

MINOR IN PLANETARY HEALTH - otvorená výzva na prihlasovanie

Univerzita v Groningene hľadá akademických partnerov na program PLANETARY HEALTH, ktorý je určený pre pre študentov aliancie ENLIGHT . 

Základné informácie o programe

Extrémne prejavy klimatických zmien naberajú na intenzite a frekvencii rýchlejšie ako bolo predpovedané. To predstavuje nové výzvy pre skúmanie zložitého vzťahu medzi ľudským a planetárnym zdravím. Aké sú strednodobé a dlhodobé dôsledky zmeny klímy na ľudské zdravie? Aké sú stratégie adaptácie ľudí na zmenu klímy v rôznych oblastiach sveta a ich vplyv na životné prostredie a zdravotné dôsledky? Zatiaľ čo tieto otázky sa stávajú ústrednými v mnohých kontextoch výskumu verejného zdravia, špecifické vzdelávanie v oblasti planetárneho zdravia zaostáva. Téma si vyžaduje interdisciplinárny a transdisciplinárny prístup, ktorý je obohatený o interkulturalizmus a podporuje kritické myslenie prostredníctvom horizontálneho (rovesníckeho) vyučovania.

Všetky potrebné informácie o kurze nájdete tu

Ako sa môžete stať súčasťou programu? 

1. Prezentovať dohodnutú tému súvisiacu s planetárnym zdravím vychádzajúcu z rôznych disciplín – sociálne vedy, environmentalistika, filozofia, prírodné vedy, medicína, atď.

2. Vytvoriť a učiť 4,5 týždňový kurz (2.5 ECT) na tému relevantnú pre planetárne zdravie.

3. Ponúknuť kapacitu na vedenie „skill labu“ v rámci aplikácie vyučovaného.

4. Vlastný návrh, ako by ste sa vedeli zapojiť.

Ak Vás program zaujal, kontaktujte priamo Valentinu Gallo (v.gallorug.nl) a Silviu Hlavinkovú v kópii (silvia.hlavinkovauniba.sk).

THE HIDDEN DRIVERS OF ACCADEMIC ENGLISH, online prednáška

Pozývame Vás na online prednášku na tému THE HIDDEN DRIVERS OF ACCADEMIC ENGLISH, ktorú organizuje Univerzita v Gente spolu s partnermi z aliancie ENLIGHT. Prednášať bude sociolingvistka, pani profesorka Kristina Hultgren (Open University, Veľká Británia).

Prednáška sa koná 28.11.2022 (pondelok), od 11:00 do 13:00 a je potrebná online registrácia vopred. Registrovať sa môžete do 25.11.2022. Po úspešnej registrácii obdržíte link na online prenos.

Registrácia online na: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/hiddendriversenglishasacademiclanguage 

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/university-about-us/news-events/657-seminar-series-multilingualism-kickoff-the-hidden-drivers-of-academic-english-28-november-2022

Green AI - online workshop

Pozývame Vás na online workshop na tému GREEN AI, ktorý organizuje Univerzita v Bordeaux. Workshop je určený pre študentstvo, pedagógov a pedagogičky. Hlavným cieľom workshopu je skúmanie konceptu ekologickej umelej inteligencie.

V kontexte environmentálnej transformácie na workshope spoznáte „zodpovednú umelú inteligenciu“, zistíte, ako možno využiť umelú inteligenciu v prospech environmentálnej transformácie a ako vybudovať ekologickú umelú inteligenciu/DRI. Súčasťou bude aj diskusia s manažérmi o realizácii týchto prístupov v praxi.

Workshop sa koná 7.12.2022 (streda), od 10:00 do 13:00 a je potrebná online registrácia vopred. Registrovať sa môžete do 5.12.2022.

Registrácia na: https://evento.renater.fr/survey/registration-enlight-rise-workshop-on-green-ai-7-december-vlx4nkx2

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/university-about-us/news-events/655-enlight-workshop-on-green-ai-7-december-2022