Kurzy a podujatia pre doktorandov

ENLIGHT Doctoral Network

ENLIGHT Doctoral Network prináša mladým výskumníčkam a výskumníkom z ENLIGHT univerzít rôzne príležitosti, ktoré im pomôžu počas formovania vlastnej vedeckej kariéry, napríklad online školenia, tzv. blended kurzy (časť prebieha online, časť prezenčne), letné školy alebo semináre pre PhD. študentstvo, ktoré sú vždy zamerané na niektorú z kľúčových ENLIGHT oblastí. Spomenuté aktivity pre mladých výskumníkov a výskumníčky sú vždy interdisciplinárne orientované.

V rámci ENLIGHT Doctoral Network nám záleží aj na budúcnosti mladých výskumníčok a výskumníkov a poskytujeme im odbornú prípravu potrebnú pre ich budúcu kariéru (tréningy zamerané na rozvoj soft skills,...).

Viac informácií o ENLIGHT Doctoral Network a kompletnú ponuku kurzov nájdete TU.

Biodesign - prihlasovanie ukončené

Univerzita v Uppsale v spolupráci u Univerzitou v Galway organizujú kurz Biodesign zameraný na dizajn medicínskych prístrojov, ktorý je vhodný pre študentstvo na doktorandskom stupni štúdia. 

Časová os kurzu

polovica apríla 2024: online úvod ku kurzu
apríl-máj2024: online tréning
13.-17.5.2024: workshop na Univerzite v Uppsale

Kurz je určený pre PhD. študentstvo so zameraním na: inžinierstvo, biomedicínu, medicínu, podnikanie, vývoj zdravotníckych prístrojov

Všetky informácie o kurze nájdete TU

V prípade záujmu zašlite svoju prihlášku e-mailom pánovi Dr. Andersovi Brantnellovi (anders.brantnellangstrom.uu.se) z Univerzity v Uppsale. Do kópie e-mailu prosím zadajte aj inštitucionálny e-mail enlightuniba.sk

Financovanie: Erasmus+

Termín podania prihlášky: 27.2.2024

Dôležitá informácia pre úspešných uchádzačov/-ky: v prípade ak budete vybratý na kurz prosím kontaktujte nás na enlightuniba.sk najneskôr do 10.3.2024, aby sme Vám vedeli poskytnúť kompletné informácie o financovaní.