Kurzy a podujatia pre doktorandov

ENLIGHT Doctoral Network prináša mladým výskumníčkam a výskumníkom z ENLIGHT univerzít rôzne príležitosti, ktoré im pomôžu počas formovania vlastnej vedeckej kariéry, napríklad online školenia, tzv. blended kurzy (časť prebieha online, časť prezenčne), letné školy alebo semináre pre PhD. študentstvo, ktoré sú vždy zamerané na niektorú z kľúčových ENLIGHT oblastí. Spomenuté aktivity pre mladých výskumníkov a výskumníčky sú vždy interdisciplinárne orientované.

V rámci ENLIGHT Doctoral Network nám záleží aj na budúcnosti mladých výskumníčok a výskumníkov a poskytujeme im odbornú prípravu potrebnú pre ich budúcu kariéru (tréningy zamerané na rozvoj soft skills,...).

Viac informácií o ENLIGHT Doctoral Network a kompletnú ponuku kurzov nájdete TU.