Kurzy a podujatia pre doktorandov

ENLIGHT Doctoral Network prináša mladým výskumníčkam a výskumníkom z ENLIGHT univerzít rôzne príležitosti, ktoré im pomôžu počas formovania vlastnej vedeckej kariéry, napríklad online školenia, tzv. blended kurzy (časť prebieha online, časť prezenčne), letné školy alebo semináre pre PhD. študentstvo, ktoré sú vždy zamerané na niektorú z kľúčových ENLIGHT oblastí. Spomenuté aktivity pre mladých výskumníkov a výskumníčky sú vždy interdisciplinárne orientované.

V rámci ENLIGHT Doctoral Network nám záleží aj na budúcnosti mladých výskumníčok a výskumníkov a poskytujeme im odbornú prípravu potrebnú pre ich budúcu kariéru (tréningy zamerané na rozvoj soft skills,...).

Viac informácií o ENLIGHT Doctoral Network a kompletnú ponuku kurzov nájdete TU.

Workshop Academic careers – the fun and the obligations

dvaja študenti stoja pred tabuľou a diskutujú

Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo zaujíma zamestnávateľov na akademickej pôde, čo považujú za dôležité komisie, ktoré popudzujú žiadosti o granty a ako môžete využiť svoje portfólio pre svoju budúcnosť na akademickej pôde? Pozývame na webinár, ktorý sa bude konať 14. júna 2023 od 14:00 do 15:30 SEČ.

Ak chcete pokračovať vo svojej akademickej kariére nechajte sa inšpirovať radami prof. Ingrid Molema z Univerzity v Groningene, ktorá Vám priblíži vzťahy medzi „Vami“ (PhD. študenstvom) a „nimi“ (zamestnávateľmi v akademickom svete).

Viac informácií o webinári nájdete TU

Základné informácie

Organizátor: Univerzita v Groningene
Dátum: 14.6. 2023
Čas: 14:00 – 15:30
Miesto: online
Registrácia: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-bkIgjbBqjdLrbfWKspeNFNUOEZaWEYyMjVQNzJLNkxNVlQyVDBIV0RMSS4u

Impactful Science Communication: kurz na zlepšenie komunikácie

Univerzita v Gente organizuje kurz pre doktorandov, doktorandky a začínajúcich vedcov zameraný na dopad a vedeckú komunikáciu. Kurz sa bude konať v dňoch 27.-29.6.2023. 

Obsah kurzu 

• Prednáška od interného odborníka z Univerzity v Gente zameraná na vedecký dopad → ako sa vedecká komunikácia prelína so širším spoločenským vplyvom vášho výskumu

• Praktický kurz vedeckej komunikácie → ako komunikovať svoj výskum a jeho výsledky širšiemu publiku? Účastníci kurzu vypracujú stratégiu vedeckej komunikácie pre svoje konkrétne výskumy

• Edukatívna návšteva nedávno otvoreného univerzitného múzea, botanickej záhrady → ako zbierka môže prezentovať univerzitný výskum? Ako pútavo prezentovať takýto druh výskumu verejnosti?

• Komentovaná prehliadka historického centra Gentu, recepcia

Praktické informácie

Termín: 27.-29.6.2023
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Gente
Počet miest: 3
Termín podania prihlášky na UK: 5.4.2023
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranný motivačný list a životopis v anglickom jazyku ktoré zašlú do 5.4.2023 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): sara.smidovauniba.sk, enlightuniba.sk. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Financovanie: Erasmus+

Viac informácií a kompletný program nájdete na: https://www.ugent.be/doctoralschools/en/doctoraltraining/courses/transferableskills/enlight-impactful-science-communication