Kurzy a podujatia pre doktorandov

ENLIGHT Doctoral Network

ENLIGHT Doctoral Network prináša mladým výskumníčkam a výskumníkom z ENLIGHT univerzít rôzne príležitosti, ktoré im pomôžu počas formovania vlastnej vedeckej kariéry, napríklad online školenia, tzv. blended kurzy (časť prebieha online, časť prezenčne), letné školy alebo semináre pre PhD. študentstvo, ktoré sú vždy zamerané na niektorú z kľúčových ENLIGHT oblastí. Spomenuté aktivity pre mladých výskumníkov a výskumníčky sú vždy interdisciplinárne orientované.

V rámci ENLIGHT Doctoral Network nám záleží aj na budúcnosti mladých výskumníčok a výskumníkov a poskytujeme im odbornú prípravu potrebnú pre ich budúcu kariéru (tréningy zamerané na rozvoj soft skills,...).

Viac informácií o ENLIGHT Doctoral Network a kompletnú ponuku kurzov nájdete TU.

ENLIGHT BIP: Language for Environmental Future

Máte záujem absolvovať počas ZS 2024/2025 ENLIGHT BIP kurz? Neváhajte a prihláste sa na kurz Language for Environmental Future.

BIP = Blended Intensive Programme, časť kurzu prebieha online, časť fyzicky na jednej z ENLIGHT univerzít

• vhodný pre študentstvo humanitných odborov, sociálnych vied
• hosťujúca univerzita: Univerzita v Galway
• termín kurzu: september 2024, fyzická mobilita: 13.-18.9.2024
• počet kreditov: 5
• úroveň: magisterský, doktorandský stupeň štúdia
• extra požiadavka: životopis + motivačný list v anglickom jazyku (max. 400 slov vrátanie informácií o vašom študijnom odbore, roku štúdia a jazykov, ktoré ovládate) 
• viac informácií o kurze nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/courses/1084-language-for-environmental-future

Ako sa môžete prihlásiť?

Stačí ak zašlete svoj motivačný list (max. 400 slov) a životopis (nezabudnite uviesť svoju fakultu a odbor, ktorý študujete a ročník) v anglickom jazyku do 15.4.2024 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): sara.pajdlhauserova@uniba.skenlightuniba.sk. Ako predmet správy napíšte kurz, o ktorý máte záujem. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uvediete v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.

UPOZORNENIE:

Odporúčame, aby ste prediskutovali so svojou fakultnou Erasmus+ koordinátorkou/ koordinátorom možnosti uznania kurzu (najmä kreditov) na vašej fakulte. 

Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2

Uzávierka prihlášok: 15.4.2024

Financovanie: Erasmus+ krátkodobá mobilita (79€/deň + cestovný grant).
Virtuálne (online) kurzy a BIPy, ktorých prezenčná časť sa koná na Univerzite Komenského nie sú financované.

Kompletnú ponuku kurzov a viac informácií o jednotlivých kurzoch nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/courses

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na enlightuniba.sk 

Biodesign - prihlasovanie ukončené

Univerzita v Uppsale v spolupráci u Univerzitou v Galway organizujú kurz Biodesign zameraný na dizajn medicínskych prístrojov, ktorý je vhodný pre študentstvo na doktorandskom stupni štúdia. 

Časová os kurzu

polovica apríla 2024: online úvod ku kurzu
apríl-máj2024: online tréning
13.-17.5.2024: workshop na Univerzite v Uppsale

Kurz je určený pre PhD. študentstvo so zameraním na: inžinierstvo, biomedicínu, medicínu, podnikanie, vývoj zdravotníckych prístrojov

Všetky informácie o kurze nájdete TU

V prípade záujmu zašlite svoju prihlášku e-mailom pánovi Dr. Andersovi Brantnellovi (anders.brantnellangstrom.uu.se) z Univerzity v Uppsale. Do kópie e-mailu prosím zadajte aj inštitucionálny e-mail enlightuniba.sk

Financovanie: Erasmus+

Termín podania prihlášky: 27.2.2024

Dôležitá informácia pre úspešných uchádzačov/-ky: v prípade ak budete vybratý na kurz prosím kontaktujte nás na enlightuniba.sk najneskôr do 10.3.2024, aby sme Vám vedeli poskytnúť kompletné informácie o financovaní.