Informácie pre zamestnancov

Príručka o Univerzite v Bordeaux

Univerzita v Bordeaux pripravila pre prichádzajúcich akademikov, akademičky a administratívnych zamestnancov príručku s množstvom užitočných informácií o univerzite a taktiež o meste. Nájdete v nej napríklad ako sa dostať z letiska, informácie o MHD, ubytovaní, kampuse (vrátane mapy). 

Príručku Welcome guide for incoming teaching and staff training mobility nájdete TU. 

Univerzita v Uppsale hľadá prednášajúcich na blended kurzy

Univerzita v Uppsale stále hľadá akademikov a akademičky z aliancie ENLIGHT na nasledujúce blended kurzy (časť kurzu sa koná online, časť prezenčne):

Digital Water for Sustainable Cities

Sustainable Cities: Visions and challenges

Just Sustainable Cities: Perspectives from post-socialist Eurasia

Kompletné informácie o kurzoch nájdete na: https://uuglobal.shorthandstories.com/ENLIGHT-UU/index.html 

Rozsah príspevku: od vedenia online seminára až po intenzívnu spoluprácu → závisí na dohode s organizátormi jednotlivých kurzov. 

Kontakt: Björn Nystrom, projektový manažér, bjorn.nystromuu.se 

ENLIGHT Lecture Series: Digital revolution and Impact of digitalization - výzva pre prednášajúcich

Univerzita v Göttingene hľadá akademických partnerov ENLIGHT online prednášky, ktoré sú určené pre študentov, akademikov, ale aj pre verejnosť.

Ústrednou témou aktuálneho cyklu je Digital revolution and Impact of digitalization.

Program a témy jednotlivých prednášok:

1) 19.4.2023, 15:00, Artificial Intelligence: ethical aspects

Navrhované témy: AI & medicine, AI & decision making, ethical concerns around AI, future visions in literature and film

2) 10.5.2023, 15:00, AI & its impact on teaching & learning

Navrhované témy: ChatGPT, Risks & potentials of AI in academia, AI technologies in education, practical use of AI in teaching, guidelines for educators, best practices

3) 14.6.2023, 15:00, Smart Systems & Robotics

Navrhované témy: biomedical applications, Smart Environment: risks and challenges, Evolutionary Robotics, smart systems & industry, smart systems & mobility, smart systems & energy

4) 12.7.2023, 15:00, Digital Revolution & Society

Navrhované témy: social transformation, digital economy, digital society, negative & positive effects, privacy issues, environmental impact

Ak máte záujem byť súčasťou online prednášky kontaktuje Dr. Aleksandru Bovt, aleksandra.bovtzvw.uni-goettingen.de 

Doplnkové informácie

→ prednášky sa konajú na platforme ZOOM, online prenos je vysielaný aj na oficiálnom ENLIGHT youtube 

→ prednášajúcimi môžu byť akademici, akademičky, doktorandi a doktorandky

→ dĺžka jedného príspevku je 10-15 minút

→ prednáška pozostáva z 3-4 príspevkov, po ktorých nasleduje diskusia (približne 15 minút)

Viac informácií nájdete TU. 

Spoznajte prínosy ENLIGHT online mobility

Smart Sustainable Cities - ponuka na tvorbu Joint Degree

Radi by sme Vás informovali o spolupráci pri vytváraní spojeného bakalárskeho programu s Univerzitou v Baskicku zameraného na Smart Sustainable Cities.

Ana Blanco z Baskickej univerzity by rada rozbehla interdisciplinárny program pre partnerov aliancie ENLIGHT.

Prezentáciu so všetkými potrebnými informáciami nájdete tu

V prípade záujmu alebo ďalších otázok, prosím, kontaktujte enlightehu.eus (do kópie porosíme uviesť silvia.hlavinkovauniba.sk ).

MINOR IN PLANETARY HEALTH - otvorená výzva na prihlasovanie

Univerzita v Groningene hľadá akademických partnerov na program PLANETARY HEALTH, ktorý je určený pre pre študentov aliancie ENLIGHT . 

Základné informácie o programe

Extrémne prejavy klimatických zmien naberajú na intenzite a frekvencii rýchlejšie ako bolo predpovedané. To predstavuje nové výzvy pre skúmanie zložitého vzťahu medzi ľudským a planetárnym zdravím. Aké sú strednodobé a dlhodobé dôsledky zmeny klímy na ľudské zdravie? Aké sú stratégie adaptácie ľudí na zmenu klímy v rôznych oblastiach sveta a ich vplyv na životné prostredie a zdravotné dôsledky? Zatiaľ čo tieto otázky sa stávajú ústrednými v mnohých kontextoch výskumu verejného zdravia, špecifické vzdelávanie v oblasti planetárneho zdravia zaostáva. Téma si vyžaduje interdisciplinárny a transdisciplinárny prístup, ktorý je obohatený o interkulturalizmus a podporuje kritické myslenie prostredníctvom horizontálneho (rovesníckeho) vyučovania.

Všetky potrebné informácie o kurze nájdete tu

Ako sa môžete stať súčasťou programu? 

1. Prezentovať dohodnutú tému súvisiacu s planetárnym zdravím vychádzajúcu z rôznych disciplín – sociálne vedy, environmentalistika, filozofia, prírodné vedy, medicína, atď.

2. Vytvoriť a učiť 4,5 týždňový kurz (2.5 ECT) na tému relevantnú pre planetárne zdravie.

3. Ponúknuť kapacitu na vedenie „skill labu“ v rámci aplikácie vyučovaného.

4. Vlastný návrh, ako by ste sa vedeli zapojiť.

Ak Vás program zaujal, kontaktujte priamo Valentinu Gallo (v.gallorug.nl) a Silviu Hlavinkovú v kópii (silvia.hlavinkovauniba.sk).

Spoznajte ENLIGHT RISE

Projekt ENLIGHT RISE (Research and Innovation agenda with and for society) sa snaží posilniť výskumný a inovačný rozmer našej siete. V synergii so vzdelávacími zložkami ENLIGHT a okolitými ekosystémami zavedie komplexnú spoločnú transformačnú agendu pre naše univerzity.

Cieľom je stať sa spoločne konkurencieschopnejšími a inovatívnejšími, využívať a spájať naše silné stránky a využívať náš inovačný potenciál, ako aj partnerstvá v našich okolitých ekosystémoch na podporu ekologickejšej, zdravšej, spravodlivejšej a udržateľnejšej Európy. Projekt má ambíciu prispieť k udržateľnosti miest, komunít a ich okolia.

 

Na dosiahnutie týchto predsavzatí budeme v rámci aliancie ENLIGHT RISE plniť nasledovné ciele:

• Vytvorenie dlhodobého business modelu pre spoločné výskumno-inovatívne aktivity

• Identifikácia silných synergií s veľkým inovačným potenciálom

• Umožnenie zdieľania a zlepšenie digitálnej výskumnej infraštruktúry a taktiež optimalizácia spoločenského dopadu týchto digitálnych inovácií

• Aktívna obojstranná spolupráca s občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom

• Stimulácia a zviditeľnenie iniciatívy OpenScience a zapojenia verejnosti do výskumu

Podpora mladých výskumníčok a výskumníkov

• Vytvorenie metód na posilnenie výskumu a inovácii s reálnym dopadom na mimoakademickú oblasť

Prečítajte si viac o ENLIGHT RISE v tejto informačnej brožúre. 

Informácie o organizovaní BIP mobility

Všetky potrebné informácie o organizovaní BIP mobility pre pedagógov a pedagogičky z UK nájdete tu (Comenius University as a coordinator of a BIP)