Global Engagement Module 2024

Staň sa ozajstným Európanom!

ilustračný obrázok - piati študenti sedia za jedným stolom a spolu sa učia a diskutujú

Máš priekopníckeho ducha? Chceš sa zapojiť do inovatívneho európskeho dobrodružstva? Prihlás sa na kurz Global Engagement Module (GEM), na ktorom sa podieľajú dve ENLIGHT partnerské univerzity: Univerzita v Gente (Belgicko) a Univerzita v Groningene (Holandsko).

Cieľom kurzu Global Engagement Module je budovať základy globálneho občianstva a budúcej európskej kariéry študentov.

O kurze

Všetky dôležité výzvy, ktorým v súčasnosti čelíme (klimatická kríza, energetická závislosť, digitálna revolúcia, rovnosť v spoločnosti) sú zároveň celosvetovými problémami a účinne ich môžeme vyriešiť len spolu. Každá z týchto globálnych výziev presahuje hranice tradičných akademických disciplín. Ak chceme, aby sa budúci akademici (ktorí sú dnes študentmi) občiansky angažovali, musia najprv nadobudnúť potrebné zručnosti. Nadobudnutie týchto zručností si však vyžaduje roky praxe a dlhodobé nasadenie.

Cieľom kurzu Global Engagement Module je zoznámiť študentov so základmi občianskej angažovanosti a ukázať im cestu, ako uspieť v globálnom a dynamickom svete. Študenti počas kurzu získajú individuálnu spätnú väzbu nielen od vyučujúcich, ale aj od svojich kolegov.

Kurz sa skladá z 2 tematických okruhov, ktoré sa budú skúmať na dvoch univerzitách: Education for Inclusion and Equality (Groningen); Migration and Society (Gent).

Výstupy kurzu

Študenti sa počas kurzu:

• naučia viac o svete a spoznajú iné kultúry,

• osvoja si zručnosti na pochopenie sveta a naučia sa, ako sa občiansky angažovať,

• stanú sa chápavejšími k ľudom z iných kultúr.

Praktické informácie

Hosťujúce inštitúcie: Univerzita v Gente (Belgicko), Univerzita v Groningene (Holandsko)
Formát: hybridná mobilita
Termín: 
             Online výučba: 18. marec - 17. máj 2023
             Prezenčná výučba (Ghent, Groningen): 15. - 19. apríl 2023.

Kto sa môže prihlásiť: študenti bakalárskeho štúdia 2. a 3. ročníka s dobrou znalosťou angličtiny

Ako sa môžeš prihlásiť?

Stačí ak zašleš svoj motivačný list (max. 1 normostrana) a životopis (nezabudni uviesť svoju fakultu a odbor, ktorý študuješ) v anglickom jazyku do 15.11.2023 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): sara.smidovauniba.sk, enlightuniba.sk. Ako predmet správy napíš kurz, o ktorý máš záujem. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uvedieš v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.

UPOZORNENIE:

1. Prihlásiť sa môžeš maximálne na 2 kurzy (GEM + max. 1 ENLIGHT BIP). Na každý kurz je potrebné zaslať prispôsobený motivačný list a životopis. Do textu e-mailu nám napíš, ktorý kurz je pre teba na prvom mieste, a ktorý na druhom.

2. Poriadne si prečítaj PRACTICAL DETAILS, aby si vedel/-la, či je kurz určený pre tvoj stupeň štúdia (stupeň počas konania kurzu).

3. Odporúčame, aby si prediskutoval so svojou fakultnou Erasmus+ koordinátorkou/ koordinátorom možnosti uznania kurzu (najmä kreditov) na fakulte.

Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2

Uzávierka prihlášok: 15. októbra 2023

Kredity: 5

Financovanie: Erasmus+ krátkodobá mobilita (79€/deň). Odporúčame využiť možnosť Zeleného cestovania – uchádzač dostane cestovný grant (50€ + dva dni na cestu).

Kontaktné osoby: sara.smidovauniba.sk; enlightuniba.sk (prosím, uveďte v žiadosti oba kontakty)

Viac informácií nájdeš na: https://enlight-eu.org/index.php/students/courses/1006-global-engagement-module-2024 

For information in English visit: https://enlight-eu.org/index.php/students/courses/1006-global-engagement-module-2024