Global Dialogue 2023

ENLIGHT GLOBAL DIALOGUE 2023 – KICK OFF

Ako môžeme prispieť k udržateľnosti našich kampusov a komunít?

Si súčasťou skupiny študentov, ktorá sa zaujíma o udržateľnosť? Povedz nám viac o vašich činoch!

ENLIGHT Global Dialogue pozýva všetky študentské organizácie a spolky z ENLIGHT partnerských univerzít* a z celého sveta aby sa podelili o svoje skúsenosti a projekty spojené s udržateľnosťou. Toto celosvetové podujatie, ktorého môžeš byť súčasťou aj TY sa uskutoční online 31. januára 2023.

*Univerzita Komenského je súčasťou aliancie ENLIGHT od roku 2020

Projekty študentských organizácií a spolkov bude hodnotiť komisia zložená z vysokoškolských pedagógov a pedagogičiek, študentov a študentiek a externých zástupcov.

Komisia bude hodnotiť:

• opis udržateľnej výzvy, ktorou sa váš projekt zaoberá,
• význam projektu pre udržateľnosť vo vašom vysokoškolskom kampuse a v komunitách,
• vplyv na miestnu komunitu a kampus,
• inovatívne nápady, ktoré váš projekt prináša.

Vítame všetky projekty, ktoré sa témou udržateľnosti zaoberajú z ekonomického, sociálneho alebo environmentálneho hľadiska.

Najzaujímavejšie projekty predstavia študenti svetovému publiku počas ENLIGHT Global Dialogue. Víťazný projekt získa ocenenie ENLIGHT Global Citizenship Award, ktoré zahŕňa cestu a ubytovanie na ENLIGHT konferenciu v máji 2023.

Výhody, ktoré Ti účasť na ENLIGHT Global Dialogue ponúka:

→ súťaž o cenu ENLIGHT Global Citizenship Award

→ možnosť prezentovať svoj projekt na medzinárodnom podujatí

propagácia Tvojej organizácie/spolku a šírenie povedomia o Vašej práci

→ od rovesníkov sa naučíš veľa nových a zaujímavých vecí

→ získaš životné skúsenosti

→ účasť na konferencii európskeho formátu je skvelým doplnkom do životopisu

Zaregistruj projekt svojej organizácie do 9.12.2022. Ako prihláška slúži vyplnenie registračného formulára (https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/72999), v ktorom uvedieš 2 až 4 zástupcov organizácie (všetci účastníci musia študovať na jednej z ENLIGHT partnerských univerzít alebo na inej univerzite mimo EÚ).

Viac informácii nájdeš na: https://enlight-eu.org/for-cities-communities/global-dialogues/242-global-dialogues