European dialogue 2022

V týždni Dňa Európy sa uskutočnilo podujatie ENLIGHT European Dialogue na univerzite v Uppsale vo Švédsku.

ENLIGHT European Dialogue spojil partnerov z aliancie, jej kľúčových odborníkov a externých aktérov z deviatich krajín, ktorí spolu uvažovali o nových prístupoch k naliehavým výzvam, ktorým čelia naše európske regióny.​

Hlavnou témou bol trvalo udržateľný rozvoj miest. Na zasadnutí venovanom spolupráci regiónov a vzdelávacích inštitúcií v prvý deň podujatia Bratislavu reprezentovala Ing. Petra Dzurovčinová z Magistrátu mesta Bratislava, ktorá predstavila projekt „Building a Living Lab to tackle future challenges“.

Druhy deň stretnutia prebiehal v znamení interaktívnych diskusií AIMday, v ktorých si účastníci vymieňali poznatky a nápady zamerané na hľadanie nových prístupov k výzvam reálneho sveta. Bratislavu reprezentovali Mgr. Jakub Daubner, PhD. a Mgr. Paulína Böhmerová zo spoločnosti ESET.

Delegácia Univerzity Komenského aktívne participovala vo všetkých diskusiách a tešíme sa na budúcu plodnú spoluprácu medzi UK a našimi ENLIGHT partnermi.

"Stretnutie v Uppsale, podobne ako celý ENLIGHT, sa vymyká predstave o štandardnej akademickej konferencii či spoločnom výskumnom projekte. Núti nás vyjsť zo slonovinovej veže akademického prostredia a otvoriť sa dialógu s partnermi v komunite. V rámci programu v Uppsale ma najviac zaujal tzv. AIM- deň. AIM je skratka pre Academic Industry Meeting, čiže výmena vedomostí a nápadov zameraná na hľadanie nových prístupov k výzvam reálneho sveta. V rámci stretnutí ku konkrétnym problémom sa formujú výzvy pre vzdelávanie i výskumné projekty. V minuloročnom výskume Akreditačnej agentúry „Akademická štvrťhodinka“ sa nemálo študentov a študentiek sťažovalo, že univerzitné vzdelanie je málo orientované na praktické problémy. ENLIGHT nám dáva príležitosť naučiť sa, ako to zmeniť."   
Oľga Gyárfášová, FSEV UK