Konferencia ENLIGHT Teaching and Learning

Prvá konferencia ENLIGHT Teaching and Learning sa uskutoční v Gente 18. a 19. novembra 2021. Ústredná téma „Učme sa spolu a jeden od druhého – vzdelávanie vo všetkých vrstvách univerzity“ odkazuje na komunitu, ktorú ENLIGHT buduje, orientovanú na vzdelávanie na všetkých úrovniach – medzi študentmi, učiteľmi, administratívnymi pracovníkmi, regionálnymi akadémiami a externými partnermi. Na konferencii sa bude konať aj prvé ocenenie ENLIGHT Teaching and Learning Award 2021. Aj vy môžete podať návrh príspevku na konferenciu.
Termín podávania návrhov je do 30. augusta 2021. 

Viac informácií nájdete na webovej stránke konferencie.