Konferencia ENLIGHT Teaching and Learning

Prvá konferencia ENLIGHT Teaching and Learning sa uskutoční v Gente 18. a 19. novembra 2021. Ústredná téma „Učme sa spolu a jeden od druhého – vzdelávanie vo všetkých vrstvách univerzity“ odkazuje na komunitu, ktorú ENLIGHT buduje, orientovanú na vzdelávanie na všetkých úrovniach – medzi študentmi, učiteľmi, administratívnymi pracovníkmi, regionálnymi akadémiami a externými partnermi. Na konferencii sa bude konať aj odovzdávanie prvého ocenenia ENLIGHT Teaching and Learning Award 2021 (viac informácií)

Z Univerzity Komenského v Bratislave je nominovaná profesorka Jana Plevková, MUDr., PhD. z Jesseniovej Lekárskej Fakulty v Martine.

Niektoré časti konferencie budú otvorené pre širokú verejnosť – pripojiť k živému prenosu sa môžete 18. novembra tu.

Program:
Štvrtok 18. novembra

13.30 hod. Otváracie stretnutie s rektorom Univerzity v Gente Prof. Rikom Van de Walle

13.45 hod. Hlavná prednáška profesora Erica Mazura (Harvard University): Búranie múrov v triede: Zapojenie študentských tímov naprieč časom a priestorom
Viac informácií

17.35 hod. Slávnostné odovzdávanie cien Teaching and Learning Awards

Viac informácií nájdete na webovej stránke konferencie.