Mapovanie gramotnosti univerzitných pracovníkov v oblasti „IMPACTu vo výskume“.

V rámci európskeho projektu ENLIGHT RISE, prebieha komplexné mapovanie gramotnosti univerzitných pracovníkov v oblasti „IMPACTu vo výskume“. Touto cestou by sme Vás radi požiadali o prečítanie nižšie uvedeného sprievodného textu a vyplnenie dotazníku TU.

 

ENLIGHT je európska sieť univerzít tvorená deviatimi univerzitami s intenzívnym výskumom s cieľom podporovať férovú kvalitu života, udržateľnosť a globálnu angažovanosť prostredníctvom transformácie vysokoškolského vzdelávania.

ENLIGHT získala finančné prostriedky od Európskej komisie v rámci programu Horizont 2020 na rozvoj spoločnej komplexnej výskumnej a inovačnej stratégie medzi deviatimi univerzitami prostredníctvom projektu ENLIGHT RISE.

Pracovný balík 8 ENLIGHT RISE v súčasnosti analyzuje rôzne príležitosti a prekážky, s ktorými sa stretávajú univerzity, pri začleňovaní IMPACTu/dopadu ako integrálnej súčasti spoločnej výskumnej agendy a podporili kultúru IMPACTu/dopadu vo výskume. Náš prieskum je súčasťou tohto cvičenia a je navrhnutý tak, aby zhodnotil, nakoľko sú univerzity ENLIGHT „gramotné“ v otázke IMPACTu/dopadu výskumu.

Odpovede na tento prieskum sa očakávajú od akademických pracovníkov a/alebo výskumných pracovníkov (doktorandi, výskumní pracovníci na začiatku kariéry a starší výskumní pracovníci, hlavní riešitelia atď.) a podporných pracovníkov výskumu (administrátori výskumu, poradcovia, projektoví manažéri atď.).

Pre ciele tohto prieskumu prosím zvážte definíciu IMPACTu vo PB8: "IMPACT sú preukázateľné účinky výskumu v reálnom svete. IMPACT/Dopad sú zmeny, ktoré môžeme vidieť (demonštrovať, merať, zachytiť), mimo akademickej obce (v spoločnosti, ekonomika, životné prostredie), ku ktorým dochádza v dôsledku nášho výskumu (spôsobeného, ​​prispeli sme k nemu, možno mu pripísať)“ (od Julie BAILEY a Davida PHIPPS. Institutional Healthcheck Workbook. Emerald Publishing 2020).

Ak máte akékoľvek otázky na objasnenie, neváhajte nás kontaktovať na adrese: annik.leymanugent.begloria.nuneseuskampus.eulouise.hannonnuigalway.ie;

Alebo priamo kontaktný bod pre ENLIGHT RISE na Vašej univerzite: rebeka.laucikovauniba.sk

logo EU Horizon