Aktuálne vedecko-výskumné ponuky

ENLIGHT RISE: Mobility Awards - výzva na prihlasovanie otvorená

Zapojte sa do výzvy ENLIGHT RISE: Mobility Awards. V rámci projektu ENLIGHT Rise máme k dispozícii 11 Mobility Awards v maximálnej výške 1000 Eur. 

Suma je určená na podporu nových aj prebiehajúcich spoločných projektov vedených výskumníkmi z najmenej dvoch rôznych ENLIGHT univerzít. Mobility Award je určená na umožnenie fyzických stretnutí, ale možno ju použiť aj na spoločnú účasť na konferenciách, workshopoch alebo školeniach na podporu projektovej spolupráce.

Výskumníci či výskumné siete, ktoré sa chcú uchádzať o výzvu ENLIGHT Thematic Networks (ETN), môžu využiť Mobility Awards na zorganizovanie stretnutia na prípravu ETN žiadosti.
Viac o ENLIGHT Thematic Networks nájdete na: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/grantove-vyzvy/

Proces podávania žiadostí je rovnaký, ako v predošlej výzve (viac informácií nájdete TU). Upozorňujeme však, že sa mobilita musí uskutočniť do 31. augusta 2024.

Pokiaľ máte záujem o výskum poprosíme Vás vyplniť žiadosti, ktorú nájdete TU. Túto žiadosť je potrebné odoslať na riseugent.be. Keďže fungujeme na princípe „kto prv príde, ten prv melie“, odporúčame vám podať prihlášku čo najskôr.