ENLIGHT Rise

Výskumný a inovačný program v spolupráci so spoločnosťou a pre spoločnosť: Využívanie digitálnych inovácií pre zelenšiu a zdravšiu Európu

ENLIGHT Rise je program aliancie európskych univerzít ENLIGHT, súčasťou ktorej je Univerzita Komenského od roku 2020. Táto univerzitná sieť vznikla s cieľom podporiť kvalitu života, udržateľnosť a globálnu angažovanosť prostredníctvom transformácie vysokoškolského života. ENLIGHT sa zameriava na päť hlavných výziev: Zdravie a pohoda, Klimatické zmeny, Energia a obehové hospodárstvo, Digitálna revolúcia a Spravodlivosť. Ide o trojročný projekt s predpokladaným začiatkom od 1. septembra 2021.

ENLIGHT Rise chce rozšíriť ambíciu ENLIGHT z primárne edukačnej na výskumno-inovačnú. Cieľom je rozvíjať výskum a inovácie aj v spolupráci so samosprávami a súkromným sektorom a vytvoriť tak ekologickejšiu, zdravšiu, spravodlivejšiu a udržateľnejšiu Európu. Tento program podporí rozvoj spoločných stratégií a formulovanie vízií, ako aj konkrétnych akčných plánov, ktoré vdýchnu život výskumno-vývojovej oblasti. Chce prispieť ku zvyšovaniu spoločnej konkurencieschopnosti a inovatívnosti, využívať a spájať silné stránky univerzít konzorcia ENLIGHT a ich partnerov a vyťažiť maximum zo spoločného inovačného potenciálu a partnerstiev s okolitými ekosystémami. Projekt má ambíciu prispieť k udržateľnosti miest, komunít a ich okolia.

Program ENLIGHT RISE je financovaný z programu Horizon 2020-SwafS.

logo EU Horizon