ENLIGHT očami študentstva

ENLIGHT Student Network – Ako to funguje a aké benefity to má pre nás študentov?

Majú študenti v rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT svoje slovo? Samozrejme, že áno! Tento projekt nie je len pre akademikov a pedagógov, ale bol vytvorený aj pre nás, študentov.

Ako to teda funguje?

Každá univerzita v aliancii má dvoch študentských zástupcov, ktorí sa podieľajú na aktivitách ENLIGHT. Títo zástupcovia nie sú vybraní náhodne – každý má špecifické úlohy a zodpovednosti:

Zástupca za komunitu: Tento študent sa stará o organizovanie podujatí, tvorbu propagačných materiálov a komunikáciu pre ENLIGHT Student Network. Jeho úlohou je vytvárať zaujímavé akcie pre študentov a zabezpečiť, aby sa o aktivitách aliancie dozvedelo čo najviac ľudí.

Zástupca za governance: Tento študent sa zameriava na problematiku riadenia, čo znamená, že rieši otázky týkajúce sa správy aliancie, pravidiel a smerovania ENLIGHT na akademickej úrovni. Má priame napojenie na akademický senát, čo umožňuje efektívne komunikovať o smere, ktorým sa aliancia uberá.

Aké benefity to má pre nás študentov?

Reprezentácia a podpora: Obaja zástupcovia sa snažia o prezentáciu ENLIGHT aliancie na lokálnej úrovni a zároveň reprezentujú našu univerzitu v ENLIGHT Student Network. To prispieva k lepšiemu prepojeniu medzi našou univerzitou a ostatnými univerzitami v aliancii.

Riešenie lokálnych problémov: Zástupcovia z radov študentov sa zaoberajú lokálnymi problémami v kontexte ENLIGHT, čo znamená, že môžu pomôcť riešiť otázky a potreby študentov na našej univerzite.

Networking a inšpirácia: Na úrovni aliancie sa organizujú rôzne akcie, ako napríklad študentská konferencia. Napríklad v Ghente sa konala konferencia zameraná na networking a zdieľanie dobrých praktík medzi študentmi z aliančných univerzít. Táto konferencia bude pokračovať aj v roku 2025 v Göttingene, takže sledujte svoje e-maily a naše komunikačné kanály, aby ste sa dozvedeli viac!

Sustainable Week: Vytvorili sme online Sustainable Week, kde študenti z aliancie mohli sledovať udržateľné praktiky a nápady z rôznych univerzít. Tento program ukázal diverzitu a spoločný cieľ zlepšiť udržateľnosť na európskej úrovni.

Podpora a organizovanie akcií: Radi podporujeme rôzne popularizačné akcie o Európskej únii alebo mobilite, čím zvyšujeme povedomie o týchto témach medzi študentstvom.

Ako sa dozvedieť viac?

Ak sa chcete dozvedieť viac o fungovaní Student Networku, sledujte náš Instagram alebo LinkedIn, kde pravidelne zverejňujeme aktualizácie o akciách a novinkách.

Zaujímajú vás nové príležitosti a možnosti, ktoré ENLIGHT ponúka? Sledujte našu stránku a buďte v obraze o všetkých aktuálnych a pripravovaných projektoch!

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Instagram

LinkedIn

ENLIGHT z pohľadu študentstva

Čo nám ako študentstvu ponúka ENLIGHT v rámci mobility?

ENLIGHT predstavuje otvorenú príležitosť pre študentov na medziuniverzitnú spoluprácu. Hlavným programom, ktorý ENLIGHT ponúka, je krátkodobá mobilita BIP (Blended Intensive Programme). Aký je cieľ BIP? Spojiť sily na riešenie problémov, ktoré trápia Európu, prostredníctvom medziuniverzitnej spolupráce. Tento program zahŕňa aj vycestovanie na aliančnú univerzitu, kde sa BIP uskutočňuje. Účastníci BIP získajú grant z programu Erasmus+, a po ukončení programu nové priateľstvá a ECTS kredity, ktoré si môžu zapísať do AIS.

Ako to teda funguje?

Vyberiete si BIP a prihlásite sa naň do stanoveného termínu. Ak budete vybraní, kontaktuje vás naša univerzita aj univerzita, na ktorú vycestujete. Grant je určený na pokrytie cestovných a ubytovacích nákladov. Ubytovanie si väčšinou zabezpečujete sami, avšak organizátori často poskytujú odporúčania. Program BIP trvá zvyčajne mesiac – tri týždne online a jeden týždeň prezenčne.

Obavy z časovej náročnosti?

Nebojte sa, že to nebudete stíhať popri bežnom štúdiu. Hoci online časť BIP trvá tri týždne, nie všetky semináre sú povinné. Vyučujúci chápu, že ak študujete dve školy naraz, nemusíte byť dostupní počas týždňa alebo v ranných hodinách. Všetko je možné dohodnúť.

Čo Vám to prinesie?

Zlepšíte si prácu v tíme, efektívne aplikujete nové poznatky a vyskúšate si multidisciplinárnu spoluprácu. ENLIGHT ponúka kurzy, na ktorých sa môžu zúčastniť študenti z rôznych odborov. Napríklad v tíme môžu spolupracovať medici, prírodovedci a psychológovia, aby sa pozreli na problematiku z rôznych uhlov a ponúkli zaujímavé riešenia. 

Po skončení kurzu nadobudnete nové poznatky z problematiky BIP-u, precvičíte si komunikáciu v angličtine, získate nové priateľstvá a zážitky.

Potrebujete viac informácií?

Ak máte otázky ohľadom kurzu, jeho limitácií a podobne, neváhajte sa obrátiť na našu kanceláriu ENLIGHT alebo kontaktovať zástupcov ENLIGHT Student Network cez e-mail alebo Instagram. Radi vám pomôžeme a veríme, že tento článok vám poskytol lepší prehľad o tom, čo môžete vďaka ENLIGHT získať.

To však nie je všetko. Pripravili sme pre vás ďalšie články o tom, čo vám ENLIGHT vie ponúknuť. Sledujte našu stránku a dozviete sa viac.