Výzva na predkladanie prihlášok - magisterské štipendium na Univerzite Innsbruck

Výzva na predkladanie prihlášok na magisterské štipendium na Univerzite Innsbruck na akademický rok 2019/2020 na základe bilaterálnej zmluvy medzi našimi univerzitami je otvorená.

Deadline pre podávanie prihlášok bude 14. 1. 2019.

1 magisterské štipendium na 1 semester (4 mesiace)

 - pre všetky ponúkané programy

- 600,- Eur/mesiac

- minimálny počet získaných kreditov za dotovaný mesiac: 3 ECTS

Prihláška magisterské štipendium Uni Innsbruck
Formulár prihlášky je potrebné najprv uložiť do PC. Následne vyplniť údaje. Uložiť.

Prihlášky do výberu budú zaradené len obsahovo a formálne riadne vyplnené (priamo v dokumente Word), mailom aj klasickou poštou, zaslané na OMV RUK, Mgr. Ivane Dzurikovej: ivana.dzurikova@rec.uniba.sk  

Mgr. Ivana Dzúriková, OMV RUK, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava, tel: 02/592 44 234

O definitívnom výbere uchádzačov rozhodne Univerzita Innsbruck.

*Poznámka: Výzva neplatí pre lekárske fakulty UK nakoľko Univerzita Innsbruck ako aj ostatné rakúske univerzity nemajú lekárske fakulty nakoľko tieto tvoria samostatné vzdelávacie inštitúcie.