Výzva na predkladanie prihlášok - hosťujúca profesúra Univerzita Innsbruck

Na základe bilaterálnej univerzitnej zmluvy o spolupráci medzi UK a Univerzitou Innsbruck je možnosť uchádzať sa o
2-mesačné miesto hosťujúceho profesora na Univerzite v Innsbrucku na akad. rok 2019/2020.
Ponuka platí pre profesorov / docentov, ktorí majú záujem vycestovať na 2 mesiace, do Innsbrucku. (Prednostne tých, ktorí už majú kontakt s kolegami na Univerzite Innsbruck)

Výzva na podávanie žiadostí je otvorená do 31. 3. 2019

Počet nominácií za UK: 1

Jazyk: nemecký / anglický

Predpoklady uchádzača: viď. Pokyny pre uchádzača

Potrebné dokumenty:
1) Prihláška s prílohami (1+4): v nemeckom jazyku / v anglickom jazyku (podľa typu prac. jazyka)
podpísaná uchádzačom a vedúcim katedry na prísl. fakulte UK
2) Písomný súhlas dekana príslušnej fakulty UK s nomináciou (1)
3) Pokyny pre uchádzača: v nemeckom / v anglickom jazyku

Prihlášku so všetkými požadovanými dokumentami (6) a potrebnými podpismi je potrebné poslať emailom spolu s farebnými scanmi na ivana.dzurikovarec.uniba.sk  a súčasne klasickou poštou na Mgr. Ivana Dzúriková, OMV RUK, Šafárikovo nám.6, 814 99, Bratislava.
(tel: +421 901 09 234)
 
*Poznámka: Výzva neplatí pre lekárske fakulty UK