Výzva na predkladanie prihlášok - doktorandské štipendium na Univerzite Innsbruck

Výzva na predkladanie prihlášok na doktorandské štipendium na Univerzite Innsbruck pre akademický rok 2019/2020 na základe bilaterálnej zmluvy medzi našimi univerzitami je otvorená.

Deadline pre podávanie prihlášok 18. 1. 2019

1 doktorandské štipendium na 1 semester (4 mesiace)

- pre všetky ponúkané programy

- 900,- Eur/mesiac

Prihláška doktorandské štipendium Uni Innsbruck
Formulár prihlášky je potrebné najprv uložiť do PC. Následne vyplniť údaje. Uložiť.

Súčasti prihlášky na doktorandské štipendium Uni Innsbruck

Prihlášky do výberu budú zaradené len obsahovo a formálne riadne vyplnené (priamo v dokumente Word), mailom aj klasickou poštou, zaslané na OMV RUK, Mgr. Ivane Dzúrikovej: ivana.dzurikovarec.uniba.sk  

Mgr. Ivana Dzúriková, OMV RUK, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava, tel: 02/592 44 234

O definitívnom výbere uchádzačov rozhodne Univerzita Innsbruck.

*Poznámka: Výzva neplatí pre lekárske fakulty UK nakoľko Univerzita Innsbruck ako aj ostatné rakúske univerzity nemajú lekárske fakulty nakoľko tieto tvoria samostatné vzdelávacie inštitúcie.