VÝZVA - "BURZA POBYTOV 2020" Výzva na podávanie prihlášok na bilaterálne pobyty pre rok 2020

Prihlášky sa podávajú prostredníctvom Referátu zahraničných vzťahov fakulty, nie priamo na OMV RUK!

DEADLINE pre fakulty je 8. 11. 2019, upozorňujeme však, že fakulty si spravidla stanovujú skorší interný deadline, pre spracovanie prihlášok.

Všeobecné podmienky pre uchádzačov a formuláre prihlášok nájdete v podkapitole Krátkodobé pobyty pracovníkov