Sasakawa štipendiá pre doktorandov a magistrov

Ponuka štipendií Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund pre doktorandov v oblasti spoločenských a humanitných vied (FIF UK, PRAF UK, PDF UK, FM UK, FSEV UK), na pokrytie 5-mesačnej stáže v zahraničí a podporné štipendiá pre magistrov.                                                                                                     Deadline pre zaslanie nominácií prostredníctvom fakultných prodekanov pre zahraničné vzťahy je     30. apríla 2017. Viac info tu