Aktuálne ponuky

Ponuka 2-mesačného miesta hosťujúcej profesúry na Univerzite Innsbruck na akademický rok 2019/2020 otvorená!

Termín podávania prihlášok: do 31. 3. 2019. Informácie a príslušné dokumenty na stiahnutie TU. Za OMV RUK, Mgr. Ivana Dzúriková, ivana.dzurikova@rec.uniba.sk ;+421 2 9010 9234. *Poznámka: Výzva neplatí pre lekárske fakulty UK.

nnsbrucku pre akademický rok 2016/2017

Aktuálne sa výzva týka prednostne tých profesorov / docentov, ktorí už majú kontakt s kolegami na Univerzite Innsbruck a majú záujem vycestovať na 2 mesiace a v období 1.10. 2016 – 30.6.2017 do Innsbrucku.

Výzva na podávanie žiadostí je otvorená do 30.10.2015.

</output>

<output>

2-mesačn

 

é mie

 

sto hosťujúceho profesora na Univerzite v Innsbrucku pre akademický rok 2016/2017

Aktuálne sa výzva týka prednostne tých profesorov / docentov, ktorí už majú kontakt s kolegami na Univerzite Innsbruck a majú záujem vycestovať na 2 mesiace a v období 1.10. 2016 – 30.6.2017 do Innsbrucku.

Výzva na podávanie žiadostí je otvorená do 30.10.2015.

</output>

1 semestrálne doktorandské štipendium na Univerzite Innsbruck pre akad. rok 2019/2020

Výzva na predkladanie prihlášok na doktorandské štipendium na Univerzite Innsbruck pre akademický rok 2019/2020 na základe bilaterálnej zmluvy medzi našimi univerzitami je otvorená.
1 doktorandské štipendium na 1 semester (4 mesiace)
Pre všetky ponúkané programy okrem lekárskych. Suma: 900,- Eur/mesiac. Kontakt: Mgr. Ivana Dzúriková, OMV RUK, tel: 02/592 44 234, ivana.dzurikovarec.uniba.sk Bližšie info a dokumenty k stiahnutiu: tu. Deadline pre podávanie prihlášok 18. 1. 2019.

1 semestrálne magisterské štipendium na Univerzite Innsbruck pre akad. rok 2019/2020

Výzva na predkladanie prihlášok na magisterské štipendium na Univerzite Innsbruck pre rok akad. rok 2019/2020 na základe bilaterálnej zmluvy medzi našimi univerzitami je otvorená. Deadline pre podávanie prihlášok je 14. 1. 2019. Magisterské štipendium na 1 semester (4 mesiace) pre všetky ponúkané programy okrem lekárskych; - 600,- Eur/mesiac (- minimálny počet získaných kreditov za dotovaný mesiac: 3 ECTS) Viac info tu. Kontakt: Mgr. Ivana Dzúriková, OMV RUK, 02/592 44 234 alebo ivana.dzurikovarec.uniba.sk

1 mesačná stáž na Univerzite Viedeň pre mladých výskumníkov UK v roku 2019

Ponuka je pre: doktorandov a postdoktorandov do 7 rokov od ukončenia PhD. štúdia Oblasť štúdia je ľubovoľná
1 mesačný grant vo výške 1000 Eur
Obdobie realizácie: apríl až november 2019
Deadline na prihlásenie je 18.1.2019
Všetky dokumenty a bližšie konkrétne informácie nájdete tu
V prípade záujmu a pre všetky informácie kontaktujte Ivanu Dzúrikovú, OMV RUK, na ivana.dzurikovarec.uniba.sk alebo 02/592 44 234