Aktuálne ponuky

Federálne ministerstvo školstva a výskumu Nemeckej spolkovej republiky ponúka ERA-Fellowships:

„The ERA Fellowships - Science Management action supports capacity building in the field of science management in the EU13 and lasting networks between the EU13 countries and German non-university research institutes, research funding organisations, and universities“.ERA-Fellowships je nástroj určený na budovanie kapacít v oblasti manažmentu vedeckých aktivít v krajinách EÚ-13 (vrátane Slovenska) a vytváranie trvalých vzťahov a sietí medzi týmito krajinami a nemeckými mimo-univerzitnými výskumnými inštitútmi, organizáciami podporujúcich výskum a univerzitami. Viac informácií: http://slord.sk/sk/aktuality/ministerstvo-skolstva-a-vyskumu-nemeckej-spolkovej-republiky-otvorilo-novu-vyzvu-era-fellowships.html?page_id=3884