Aktuálne ponuky

VÝZVA pre vedeckých pracovníkov UK!
Ponuka 2-mesačného miesta hosťujúcej profesúry na Univerzite Innsbruck na akademický rok 2020/2021 otvorená!

Termín podávania prihlášok: do 15. 4. 2020. Informácie a príslušné dokumenty na stiahnutie TU. Za OMV RUK, Mgr. Ivana Dzúriková, ivana.dzurikova@rec.uniba.sk ;+421 2 9010 9234. *Poznámka: Výzva neplatí pre lekárske fakulty UK.

nnsbrucku pre akademický rok 2016/2017

Aktuálne sa výzva týka prednostne tých profesorov / docentov, ktorí už majú kontakt s kolegami na Univerzite Innsbruck a majú záujem vycestovať na 2 mesiace a v období 1.10. 2016 – 30.6.2017 do Innsbrucku.

Výzva na podávanie žiadostí je otvorená do 30.10.2015.

</output>

<output>

2-mesačn

 

é mie

 

sto hosťujúceho profesora na Univerzite v Innsbrucku pre akademický rok 2016/2017

Aktuálne sa výzva týka prednostne tých profesorov / docentov, ktorí už majú kontakt s kolegami na Univerzite Innsbruck a majú záujem vycestovať na 2 mesiace a v období 1.10. 2016 – 30.6.2017 do Innsbrucku.

Výzva na podávanie žiadostí je otvorená do 30.10.2015.

</output>

Federálne ministerstvo školstva a výskumu Nemeckej spolkovej republiky ponúka ERA-Fellowships:

„The ERA Fellowships - Science Management action supports capacity building in the field of science management in the EU13 and lasting networks between the EU13 countries and German non-university research institutes, research funding organisations, and universities“.ERA-Fellowships je nástroj určený na budovanie kapacít v oblasti manažmentu vedeckých aktivít v krajinách EÚ-13 (vrátane Slovenska) a vytváranie trvalých vzťahov a sietí medzi týmito krajinami a nemeckými mimo-univerzitnými výskumnými inštitútmi, organizáciami podporujúcich výskum a univerzitami. Viac informácií: http://slord.sk/sk/aktuality/ministerstvo-skolstva-a-vyskumu-nemeckej-spolkovej-republiky-otvorilo-novu-vyzvu-era-fellowships.html?page_id=3884