Aktuálne ponuky

VÝZVA pre DOKTORANDOV! 1 semestrálne štipendium na Univerzite Innsbruck v akad. roku 2020/2021

Výzva na predkladanie prihlášok na doktorandské štipendium na Univerzite Innsbruck pre akademický rok 2020/2021 na základe bilaterálnej zmluvy medzi našimi univerzitami je otvorená!
1 doktorandské štipendium na 1 semester (4 mesiace)
Pre všetky ponúkané programy okrem lekárskych. Suma: 900,- Eur/mesiac. Bližšie info a dokumenty k stiahnutiu: TU.
Deadline pre podávanie prihlášok 10. 1. 2020!

VÝZVA !!! UNIVERZITA INNSBRUCK: 1 semestrálne MAGISTERSKĚ štipendium na akad rok: 2020/21

Výzva na predkladanie prihlášok na magisterské štipendium na Univerzite Innsbruck pre rok akad. rok 2020/21 na základe bilaterálnej zmluvy medzi našimi univerzitami je otvorená. Deadline pre podávanie prihlášok je 10. 1. 2020. Magisterské štipendium na 1 semester (4 mesiace) pre všetky ponúkané programy okrem lekárskych; - 600,- Eur/mesiac (- minimálny počet získaných kreditov za dotovaný mesiac: 3 ECTS) Viac info TU. 

VÝZVA !!! 1 MESAČNÁ STÁŽ NA UNIVERZITE VIEDEŇ 2020 !!!

Ponuka je pre doktorandov a postdoktorandov UK do 7 rokov od ukončenia PhD.
1 mesačný grant vo výške 1000 €
Oblasť štúdia je ľubovoľná (okrem medicíny)
Obdobie realizácie: apríl až november 2020
Deadline na prihlásenie je 17.1.2020
Všetky dokumenty na stiahnutie a bližšie konkrétne informácie nájdete TU
Kontakt OMV RUK: Mgr. I. Dzúriková, ivana.dzurikovarec.uniba.sk; 02/90109234

VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA BILATERÁLNE POBYTY PRE ROK 2020

Prihlášky sa podávajú prostredníctvom Referátu zahraničných vzťahov fakulty, nie priamo na OMV RUK!  DEADLINE pre fakulty je 8. 11. 2019, upozorňujeme však, že fakulty si spravidla stanovujú skorší interný deadline, pre spracovanie prihlášok.  Všeobecné podmienky pre uchádzačov a formuláre prihlášok nájdete v podkapitole Krátkodobé pobyty pracovníkov

<output>Všeobecné podmienky pre uchádzačov a formuláre prihlášok nájdete v podkapitole Krátkodobé pobyty pracovníkov</outputKrátkodobé pobyty pracovníkov

 

 

SAIA v spolupráci s DAAD organizuje informačné stretnutie o štipendiách DAAD do Nemecka.

Štipendijná ponuka je určená študentom, absolventom, doktorandom, mladým vedeckým pracovníkom, vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom všetkých vedných disciplín a umeleckých odborov za účelom absolvovania jazykových, študijných a výskumných pobytov na nemeckých vysokých školách a výskumných ústavoch. Informačné stretnutie prebehne vo štvrtok 17.10.2019 o 18:00 hod. na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, Gondova 2, miestnosť G11. Leták

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 16.9.2019 SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU ESEJ O ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCI A HUMANITÁRNEJ POMOCI. Podmienky, informácie a témy esejí sú na: https://www.slovakaid.sk/sk/novinky/973-vyhlasujeme-esej-sutaz a leták. Termín uzávierky: 18.11.2019. Kontakt: Katarína Jarošová, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, katarina.jarosovaslovakaid.sk, www.slovakaid.sk, Pražská 7, 811 04 Bratislava, SK.

Federálne ministerstvo školstva a výskumu Nemeckej spolkovej republiky ponúka ERA-Fellowships:

„The ERA Fellowships - Science Management action supports capacity building in the field of science management in the EU13 and lasting networks between the EU13 countries and German non-university research institutes, research funding organisations, and universities“.ERA-Fellowships je nástroj určený na budovanie kapacít v oblasti manažmentu vedeckých aktivít v krajinách EÚ-13 (vrátane Slovenska) a vytváranie trvalých vzťahov a sietí medzi týmito krajinami a nemeckými mimo-univerzitnými výskumnými inštitútmi, organizáciami podporujúcich výskum a univerzitami. Viac informácií: http://slord.sk/sk/aktuality/ministerstvo-skolstva-a-vyskumu-nemeckej-spolkovej-republiky-otvorilo-novu-vyzvu-era-fellowships.html?page_id=3884