Zamestnanci a doktorandi

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK

dekan

+421 2 9013 1127

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra logiky a metodológie vied

profesor vysokoškolský, univerzitný

+421 2 9013 2045
02/592 44 320
Š522