Zamestnanci

Mgr. Petra Žárská PhD., LL.M.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva

odborný asistent vysokej školy, univerzi

+421 2 9012 2072
517
konzultačné hodiny streda 13:00 - 13:45
konzultačné hodiny:Utorok 16:45-17:25 v miestnosti č. 517