Zamestnanci

RNDr. Eva Viglašová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie

odborný asistent vysokej školy, univerzi

+421 2 9014 2132
02/901 49 132

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre kvalitu, Oddelenie kvality

odborný referent

02/901 42 132