Zamestnanci a doktorandi

doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie

docent vysokej školy, univerzity

+421 2 9014 2132
02/901 49 132

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vzdelávanie a sociálne veci

prorektor