Zamestnanci

Roman Tardík

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre informačné technol., Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT

odborný zamestnanec IT

+421 2 9010 9969
+421 2 9010 9996
02/592 44 969
02/901 09 969
02/901 09 996
90109969
10 9969
10 9969/9996
F1 - 139
SB 14
SB14 / F1-139

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Dohoda