Zamestnanci

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra germanistiky, neder. a škandinav

docent vysokej školy, univerzity

+421 2 9013 2148
02/593 39 153
G253

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy

prorektor

+421 2 9010 9227