Zamestnanci

Mgr. Vlastislav Svoboda

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Útvar prodekana pre vedu zahr. a rozvoj, Knižnica

knihovník

+421 2 9020 9150
02/206 67 150
Knižnica EBF UK

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Útvar prodekana pre vedu zahr. a rozvoj, Správa vnútorných informačných sietí

webmaster a lokálny správca AIS 2

02/206 67 150
Knižnica EBF UK