Zamestnanci a doktorandi

prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra sociológie

profesor vysokoškolský, univerzitný

+421 2 9013 2038
02 90132038
Š 514
Utorok12:30 – 14:30