Zamestnanci

Mgr. Monika Miháliková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

2.dPRP18

+421 2 9012 2131
627 NB