Zamestnanci

Mgr. Lukáš Riško

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre informačné technol., Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT

odborný zamestnanec IT

+421 2 9010 2009
F2-169 (FMFI)