Zamestnanci

JUDr. Andrej Poruban PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

odborný asistent vysokej školy

+421 2 9012 2052
602 NB
17.10. KH nebudú, náhradný termín 15.10. po dohode