Zamestnanci

Mgr. Gustáv Pálos

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre informačné technol., Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT

odborný zamestnanec IT

+421 2 9010 9917
02/592 44 917
02/602 95
90109917
10 9917
F2 - 169
FMFI F2-169