Zamestnanci

prof. MUDr. Daniela Ostatníková PhD.

[FyÚ] Fyziologický ústav

profesor vysokoškolský, univerzitný

+421 2 9011 9525

[ÚProrMV] Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy

prorektor

+421 2 9010 9227

[PdF UK] Pedagogická fakulta UK

---

[FMFI UK] Fakulta matemat., fyziky a inform. UK

---