Zamestnanci a doktorandi

Mgr. Denisa Homola Nevická, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

odborný asistent vysokej školy

+421 2 9012 2135
603 NB
Konzultačné hodiny v LS 2023/2024 prebiehajú v uvedených časoch po predchádzajúcej e-mailovej dohode.
Pondelok07:00 – 07:45
Štvrtok07:00 – 07:45