Zamestnanci

Mgr. Rastislav Munk PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva

odborný asistent vysokej školy, univerzi

+421 2 9012 2074
02/592 44 114
517 NB
Konzultačné hodiny: Utorok: 15:15 - 16:00 Individuálne možno dohodnúť termín emailom.