Zamestnanci a doktorandi

Mgr. Rastislav Munk, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva

odborný asistent / assistant professor

+421 2 9012 2074
02/592 44 114
517 NB
Konzultačné hodiny: Pondelok: 8:00 - 9:00