Zamestnanci

JUDr. Mgr. Michal Mrva PhD., LL.M.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied

odborný asistent

+421 2 9012 2037
613 NB
Pondelok 11:10 - 12:10
Streda 08:00 - 09:00