Zamestnanci

Mgr. Jana Mokošová

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Útvar prodekana pre štúdijné záležitosti, Štúdijné oddelenie

referent

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Útvar prodekana pre štúdijné záležitosti, Štúdijné oddelenie

referent

+421 2 9020 9159
02/206 67 159
14 159
159