Zamestnanci

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied

2.dTDSP15

609 NB
LS 2018/2019: Streda 11.00 - 12.10 Konzultačné hodiny aj po dohode emailom.
Streda 11:00 - 12:10