Zamestnanci

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied

2.dTDSP15

+421 2 9012 2032
612 NB
ZS 2019/2020: Pondelok: 9.15 - 10.00 Utorok: 9.15 - 10.00 Iné konzultačné hodiny prípadne aj po dohode emailom.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK

Dohoda