Zamestnanci a doktorandi

doc. Dr. Angelika Mašurová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

odborný asistent / assistant professor

+421 2 9012 9165
02/592 44 165
207SB
Konzultačné hodiny: Utorok 10:00 - 12:00
Utorok10:00 – 12:00

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ

prodekan vzd. č.3 stupňa