Zamestnanci a doktorandi

prof. doc. Miroslav Lysý, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky

profesor

+421 2 9012 9441
415 SB
Pondelok09:30 – 11:30

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

3.dRIMPx19