Zamestnanci a doktorandi

prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky

associate professor

+421 2 9012 9441
415 SB
Streda09:15 – 11:15

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

3.dRIMPx19