Zamestnanci

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra muzikológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 359
Miestnosť
G305
Publikačná činnosť

RNDr. Milan Zvarík, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Oddelenie biomedicínskej fyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 95 624
Miestnosť
F2 -109
Publikačná činnosť

akad. mal. Lýdia Zvolenská

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
umelecký grafik
Telefón
02/593 57 345

Jana Zvozilová

Rektorát UK, Botanická záhrada UK
záhradník

RNDr. Veronika Zwicklová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (6.dALX, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Mgr. Marek Žabka, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra muzikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Martin Žabka, PhD.

Lekárska fakulta, I. ortopedicko-traumatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Matej Žabka

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (5.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Helena Žaludná

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Oddelenie vnútornej správy
vrátnik

RNDr. Hubert Žarnovičan, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
odborný technický zamestnanec, i. n.
Telefón
02/602 96 642
Miestnosť
B2-325
Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 642
Miestnosť
B2-325
Publikačná činnosť