Zamestnanci

Mgr. Ambroz Almássy, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Miestnosť
CH2-415
Publikačná činnosť

Mgr. Uršula Altanerová

Lekárska fakulta
Doktorand (3.dPF/x, externý)

Mgr. Viliam Aľušik

Lekárska fakulta, Samostatný referát organizačno-právny
právnik, i. n.

Mgr. Peter Ambros

Filozofická fakulta UK
Doktorand (2.dLV/x, externý)

Jana Ambrušová

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Študentská jedáleň NR
kuchár

Michal Amena

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Oddelenie fyziky životného prostred.
technik vo fyzikálnych a v príbuzných od
Telefón
02/602 95 177
VoIP
21177
Miestnosť
F2 89
Publikačná činnosť

MUDr. Amir Amirymanesh, PhD.

Lekárska fakulta, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Boris Andel, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Oddelenie biofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 95 451
VoIP
21451
Miestnosť
F1 257
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Anderle

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra základov vyučovania informatiky
Doktorand (2.dTVI, denný)

Iveta Andódiová

Vysokoškolský internát Družba UK, Referát prevádzky a fakturácie
fakturant odborný