Zamestnanci

Eva Adámková

Rektorát UK, Referát upratovacej služby
upratovačka

Mgr. Miriam Adamková, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu v predprimárnej a primárnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

JUDr. Norbert Adamov, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
Doktorand (3.dOP, denný)
Telefón
02/599 44 662
Miestnosť
614 NB
Publikačná činnosť

Mgr. Ivana Adamová

Lekárska fakulta
Doktorand (1.dPF, denný)

PaedDr. Silvia Adamová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského
Doktorand (2.dDUP15/x, externý)

RNDr. Gabriela Addová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 697
Miestnosť
CH2-425
Publikačná činnosť

MUDr. Monika Achbergerová

Lekárska fakulta, Klinika detskej hematológie a onkológie
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Art. Richard Albrecht

Vysokoškolský internát Družba UK, Vrátnici
vrátnik

Mgr. Adriana Alexyová

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Doktorand (3.dKT/x, externý)

Erika Állová

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii