Zamestnanci

Mgr. Jozef Adámať, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 610
Miestnosť
CH2-114
Publikačná činnosť

MUDr. Monika Adamcová

Lekárska fakulta
Doktorand (1.dVC/x, externý)

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 464
Miestnosť
G-136
Publikačná činnosť

Mgr. Viera Adamčíková

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dBIX, denný)

Mgr. Jakub Adámek

Filozofická fakulta UK
Doktorand (1.dRE, denný)

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 736
VoIP
41736
Publikačná činnosť

MUDr. Marek Adámik, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ing. Tomáš Adamík

Vedecký park UK, Vedecký park UK
Projektový manažér
Telefón
0911 778 823
02/205 35 807

Dana Adamíková

Lekárska fakulta, Neonatologická klinika intenzívnej medicíny
administratívny sekretár

Mgr. Tomáš Adamják

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
Doktorand (1.dAPM_MU, denný)