Zamestnanci a doktorandi

doc. Ing. Peter Lacko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra aplikovanej informatiky, Oddelenie umelej inteligencie

docent vysokej školy

02/602 95 720
720
M - 159