Zamestnanci

doc. JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

docent / associate professor

+421 2 9012 2005
509NB/ 509 New Building
Konzultačné hodiny/Consultations: Ut/Tue: 16:30-18:00 alebo/or pred seminarmi/prior the seminars alebo/or mailom/or by email.