Zamestnanci a doktorandi

doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

docent / associate professor

+421 2 9012 2005
509NB/ 509 New Building
Konzultačné hodiny/Consultations: po dohode mailom v utorok 17:15-18:15/ after previous agreement by email in Tuesday 17:15-18:15