Zamestnanci

Mgr. Andrej Kolárik PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav telesnej kultúry

odborný asistent vysokej školy, univerzi

+421 2 9012 2018
02/592 44 243
02/592 44 243
627 NB, 6. poschodie
NB 627 , NB suterén 026
Konzultačné hodiny: Utorok 11.30-12.30 Streda 12.00-13.00
https://www.facebook.com/telovychova.prafuk
https://www.facebook.com/telovychova.prafuk